Inloggen
Registreren
Wachtwoord vergeten?

 
gepubliceerd op 27-03-2012

Waterdichting bij kelders (2)Waterdichting bij kelders (2)
Buitenmuren boven het maaiveld zijn vaak blootgesteld aan opspattend water of regenwater. Vooral naast verkeerswegen kunnen buitenmuren veel last hebben van opspattend water en strooizout. Pleisterlagen op muren kunnen hierdoor beschadigen. Met een goede saneerpleister kan het probleem worden opgelost.

Allereerst dient de oorzaak van de vochtbelasting bij kelders bepaald te worden en vervolgens kan het probleem worden opgelost. Bij buitenmuren die last hebben van opspattend water is de muur vooral vochtig boven het maaiveld.
Stap voor stap kan het saneren van de buitenmuur bestaan uit de volgende handelingen:
- uitgangspunt is een draagkrachtige buitenmuur waarbij gezorgd dient te worden voor schone vlakken;
- voor de voorbehandeling van de ondergrond wordt vanaf de sokkel tot 30 cm boven het maaiveld een spatlaag aangebracht waarbij een volledige dekking belangrijk is. Vervolgens kan men met een waterdichtingspleister de oneffenheden uitvlakken. Boven de sokkel wordt een spatlaag opgebracht met 50 procent dekking; deze wordt als hechtlaag gebruikt;
- op de sokkel wordt een waterdichtingsmortel aangebracht als afdichting tegen indringend vocht;
- volgende stap is het voorbehandelen voor het pleisteren: Op de waterdichtingsmortel wordt een spatlaag met 50 procent dekking aangebracht. De waterdichtingspleister en/of de spatlaag kunnen worden opgeruwd voordat de saneerpleister wordt aangebracht; dit zorgt voor een betere hechting;
- daarop wordt de saneerpleister aangebracht. Voor deze saneerpleisters bestaan verschillende mogelijkheden, afhankelijk van het type muur:
* op buitenmuren kan een sulfaatbestendige saneerpleister in één laag worden aangebracht of een gebruikelijke/normale saneerpleister in twee lagen;
* op binnenmuren bij geringe of matige belasting door zout en vocht: een sulfaatbestendige saneerpleister in één laag of een gebruikelijke saneerpleister in twee lagen aanbrengen. Op binnenmuren bij hoge zout- of vochtbelasting kan eerst een spatlaag worden aangebracht, waarop twee lagen sulfaatbestendige saneerpleister of twee lagen gebruikelijke saneerpleister worden aangebracht.

In het vorige nummer van RenovatieTotaal (december 2011) stond een algemene inleiding op het probleem Waterdichting bij kelders. In de volgende nummers gaan we meer specifiek in horizontale afdichting tegen opstijgend vocht en het aanbrengen van bitumenlagen aan de buitenzijde.
BASF levert PCI-tegellijmsystemen en bouwchemische producten voor onder andere kelderafdichtingen, zoals onderdelen uit de saneerpleistersystemen en bitumenhoudende afdichtingen. Zie voor instructiefilms over kelderafdichting: www.basf-cc.nl/PCI


Overige in Restauratietechniek