Bouwen aan een goede schil

Artikel delenEen goede schil is het halve werk, aldus de inleiding in de herziene brochure van het Lente-Akkoord ‘Bouwen aan een goede schil’. De brochure is bijgewerkt naar de nieuwste inzichten én eisen vanaf 1 januari 2015.
 
Een thermisch isolerende en kierdichte schil vereist een zorgvuldige voorbereiding, detaillering én uitvoering. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor renovatieprojecten. En dat de hoge eisen wel degelijk haalbaar zijn , blijkt uit al gerealiseerde projecten. In de brochure komen achtereenvolgens aan de orde: vloer en dak, gevels, transparante delen, aansluitdetails en kierdichting. In juni 2013 publiceerde het Lente-akkoord de eerste brochure. Deze toont praktische handreikingen en inzichtelijke foto’s die laten zien hoe het wél en niet moet. De vernieuwde versie is te downloaden vanaf www.lente-akkoord.nl; een gedrukt exemplaar kan worden aangevraagd via een mail naar info@lente-akkoord.nl.