Herbestemmen cultureel erfgoed

Artikel delenIs een gebiedsontwikkeling van een oud industrieel complex met een monumentale status een vloek of een zegen? Aan de ene kant komt de transformatie van zulke gebieden vaak moeizaam van de grond. Aan de andere kant kan cultureel erfgoed juist een belangrijke aanjager zijn voor de transformatie van een gebied.
 
De publicatie ‘Bouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed’ geeft aan wat de kansen en mogelijkheden zijn van gebiedsontwikkelingsopgaven met cultureel erfgoed. Dit gebeurt aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uit heel Nederland. De publicatie zoomt in op het proces van planvorming en de mogelijkheden voor verevening van de kosten en baten tussen de betrokken actoren. Dit levert interessante inzichten op voor herontwikkelingsprojecten waar partijen waarde hechten aan het behoud van erfgoed. Zij zijn continu op zoek naar goede argumentatie in de onderhandeling en naar mogelijkheden om de kosten en baten te verevenen.
In de publicatie worden verschillende lessen voor de praktijk geformuleerd. De sleutel voor succes ligt in veel gevallen bij de vorming van creatieve coalities tussen overheid, bedrijfsleven en gebruikers c.q. belanghebbenden die het erfgoed graag willen behouden. De publicatie ‘Bouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed’ is één van de resultaten van het onderzoek ‘Kansen en mogelijkheden voor verevening van cultureel erfgoed in integrale gebiedsontwikkeling’ uitgevoerd door de Universiteit Twente. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het ‘Kennis voor Krachtige Steden’ onderzoeksprogramma van Platform31. De publicatie is verkrijgbaar als download via de website www.platform31.nl/publicaties