Eendaagse bouwkundig onderhoudscursussen

Artikel delen


In november organiseert Casadata.nl vier eendaagse cursussen die betrekking hebben op onderhoud van woningen en gebouwen, te weten: Hoe staat het pand er bouwkundig bij? Onderhoud van panden plannen en begroten, onderhoud van monumenten en oudere panden plannen en begroten, én kosten van transformatie leegstaande panden bepalen
 
In de cursus ‘Hoe staat het pand er bouwkundig bij?’ (11 november) staat het inspecteren van de constructie en bouwkundige onderdelen van panden centraal. Onder meer komen de minimale prestaties volgens het Bouwbesluit aan bod, én het herkennen van specifieke bouwkundige gebreken zoals scheuren, vocht of uitslag. De cursus ‘Onderhoud van panden plannen en begroten’ (5 november) gaat onder meer over het meerjaren plannen en begroten van onderhoud, herstel of verbetering of vervanging aan de hand van de belangrijkste onderdelen en installaties. Wat is conditiemeting NEN 2767? Van welk vervangingsmoment ga je uit, hoe kom je daaraan en hoe ga je daarmee om?
De cursus ‘Onderhoud van monumenten en oudere panden plannen en begroten’ (10 november) gaat in op het beroepsmatig opstellen, beoordelen of toetsen van periodieke instandhoudingsplannen van oudere panden.  Als beheerder of eigenaar laten opstellen van onderhoudsplannen en begrotingen. Als ambtenaar beoordelen van deze plannen. In de cursus ‘Transformatiekosten van leegstaande panden bepalen’ (17 november) staat centraal hoe men vroegtijdig de haalbaarheid en transformatiekosten van een mogelijke functieverandering of herbestemming in beeld krijgt. Aan de hand van voorbeeldprojecten komt de haalbaarheidsanalyse stap voor stap aan de orde.

De cursussen vinden plaats in Hilversum en kosten € 475,- excl. btw. Bij aanmelding vóór 1 oktober geldt € 50,- vroegboekkorting. Voor meer informatie of aanmelden mailen naar info@casadata.nl