Preventie belangrijk bij diefstal steigermateriaal

Artikel delen

VSB boekt positieve resultaten met het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal, dat samen met Hoffmann Bedrijfsrecherche BV wordt uitgevoerd. Met het project wordt diefstal integraal aangepakt en wordt een signaal afgegeven aan daders van steigerdiefstal waarbij deze zo mogelijk direct worden vervolgd.
 
In het project participeren leden van de sectie Steigerbedrijven van de VSB, alsook materieeldiensten van bouwondernemingen. Gedurende een periode van twee maanden werden negen diefstalmeldingen gedaan. Deze meldingen zijn uitgebreid onderzocht waarbij onder werd samengewerkt met getuigen,  (metaalrecycling)bedrijven, politie en justitie. Voor de meldingen wordt gebruik gemaakt van een speciaal formulier én het e-mailadres steigerdiefstal@hoffmannBV.nl. Binnenkort wordt daarnaast een website ontwikkeld waar incidenten centraal kunnen worden gemeld.
De eerste maanden hebben geleerd dat preventie één van de belangrijkste pijlers is in de strijd tegen diefstal van steigermateriaal. Daarnaast wordt er gewerkt aan een zwarte lijst die het voor daders lastiger moet maken om hun criminele activiteiten voort te zetten. Inmiddels worden onder meer de opgebouwde contacten met de Metaalrecycling Federatie verder uitgebouwd. Voor meer informatie: Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB), Zoetermeer, (088) 400 84 58, www.vsb-online.nl