Thermische isolatie van renovatiedetails verhoogd

Artikel delen

SBRCURnet heeft een update gemaakt van de renovatiedetails. Sinds kort is de thermische isolatie in deze details – waar dit praktisch mogelijk is – verhoogd naar het huidige nieuwbouwniveau.
 
Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 geldt dat bij renovatie van een gebouw dat ooit volgens de bouwvergunning is gebouwd, het bouwkundige niveau na renovatie niet slechter mag zijn dan vóór de renovatie (rechtens verkregen niveau). Dat betekent dat in elk gebouw een andere eis voor de thermische isolatie kan gelden. Het uitgangspunt van Rc ≥ 3,5 m2K/W bleef daarom in vrijwel alle gevallen een prima uitgangspunt de afgelopen jaren. Nederland heeft inmiddels ingestemd met het VN Klimaatakkoord. Het energiezuiniger maken van woningen en gebouwen is een speerpunt in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid.
Daarom heeft SBRCURnet – als onafhankelijke kennisinstelling – de thermische isolatie in de renovatiedetails, indien praktisch mogelijk, verhoogd naar het huidige nieuwbouwniveau: Rc ≥ 3,5 m2K/W (vloer), Rc ≥ 4,5 m2/W (gevel) en Rc ≥ 6,0 m2K/W (dak). Bij ingrijpende renovaties waarbij meer dan 25 procent van de gebouwschil wordt vernieuwd, vervangen of vergroot, gold overigens al een wettelijke verplichting om de thermische isolatie te laten voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Ook de SBR-Referentiedetails voor op- en aanbouwen voldoen aan de nieuwbouweisen voor thermische isolatie. Daar is het voldoen aan deze eisen sinds 2015 een verplichting volgens het Bouwbesluit.
De luchtdichtheid in de details wordt verbeterd van klasse 1 naar klasse 2. Dit is veelal niet terug te vinden in de details zelf, maar meer in het gebruik van verbeterde luchtdichtingen (zoals flexibele PUR), een zorgvuldige uitvoering en de controle daarop.

Meer informatie: www.sbrcurnet.nl/producten