1450 aardbevingspanden hebben versterking nodig

Artikel delen

Bij circa vijfhonderd woningen uit de eerste ronde van het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is versterking noodzakelijk. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat ook de rest van de 1450 gebouwen uit deze eerste inspectieronde moet worden versterkt. Deze conclusie trekt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op basis van de eerste berekeningen van de sterkte van de verschillende onderzochte woningtypes.
 
Er is echter geen sprake van acuut onveilige situaties. Onlangs heeft de NCG bewoners van wie de woning versterkt moet worden, geïnformeerd. Met hen wordt de komende periode persoonlijk gesproken over de beoordeling van hun woning en de versterkingsmaatregelen die moeten worden genomen.
In mei 2016 is de NCG een inspectieprogramma gestart voor 1.450 gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. Het gaat om ongeveer 1100 woningen en 400 andere gebouwen in Loppersum, ‘t Zandt, Appingedam (Opwierde Zuid), Overschild en Ten Post. Hans Alders: ‘Uitgangspunt is dat alle woningen in het aardbevingsgebied net zo veilig worden als woningen in de rest van Nederland. De inspecties zijn nodig om te beoordelen of de woningen bouwkundig versterkt moeten worden, zodat deze beter bestand zijn tegen aardbevingen. Bij deze aanpak staat de bewoner centraal. Nadat het inspectierapport is besproken, wordt een versterkingsplan voor de woning gemaakt. Dat is na drie maanden gereed. Daarna worden samen met de bewoner afspraken gemaakt over de uitvoering.’