Specialistische instandhoudingstechnieken

Artikel delen

CUR-Aanbeveling 119:2016 geeft definities, classificaties, eisen en regels voor de specialistische instandhoudingstechniek vullen en injecteren van beton. De CUR-Aanbeveling vormt een verbindende schakel tussen de normserie NEN-EN 1504 en de Nederlandse praktijk ten aanzien van het vullen en injecteren van beton.
 
CUR-Aanbeveling 119:2016 volgt de normserie NEN-EN 1504 waar het gaat om beton-injectie, vult deze nader in en stelt additionele eisen.
In Nederland is veel gebruik gemaakt van CUR-Aanbeveling 56 ‘Injecteren van scheuren in betonconstructies met kunsthars injectievloeistoffen’. Deze CUR-Aanbeveling stelt niet alleen eisen aan de materialen, maar gaat ook in op de uitvoering van injectiewerk en keuring van het werk. Het naast elkaar gebruiken van CUR-Aanbeveling 56 en de Europese norm kan leiden tot tegenstrijdige eisen en zeker tot onduidelijkheid. Om die reden is besloten CUR-Aanbeveling 56 in te trekken en de nieuwe CUR-Aanbeveling 119:2016 op te stellen die de verbindende schakel vormt tussen de Europese norm en de Nederlandse praktijk.
CUR-Aanbeveling 119:2016 is van toepassing op het vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in betonconstructies met producten op basis van een hydraulisch bindmiddel (cement) of een reactief polymeer (kunsthars) met het doel:
– Herstellen van de samenhang van het beton, zodanig dat krachten overgebracht kunnen worden (uitvoeringsklasse I-1),
– Beschermen van het beton tegen indringing van schadelijke stoffen (uitvoeringsklasse I-2a),
– Stoppen van waterlekkage (uitvoeringsklasse I-2w en I-3).
Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 119:2016 wordt CUR-Aanbeveling 56 ingetrokken. Informatie: Artikelnummer AA119, 2017. De gedrukte versie kost € 62,50, excl. 6% btw en verzendkosten; de online versie kost € 42,50, excl. 21% btw. Bestellen bij/via: www.sbrcurnet.nl/producten