Herontwikkeling De Nieuwe Boompjes

Artikel delen

Het voormalige bijkantoor van De Nederlandsche Bank was het eerste gebouw dat na het Rotterdamse bombardement van 1940 op de Boompjes werd herbouwd. Architect Zwiers ontwierp het bankgebouw naar traditionalistische stijl. Het gebouw heeft om meerdere redenen een cultuurhistorische waarde voor de stad en is in 1990 tot gemeentelijk monument verklaard.
 
Het in Rotterdam gevestigde architectenbureau 01-10 Architecten ontwierp de herbestemming tot multi tenant kantoorgebouw (voor meerdere huurders) met enkele semi publieke functies.
Bij de herontwikkeling is veel waarde gehecht aan het behoud en integratie van cultuurhistorisch belangrijke elementen. Dit zijn vooral de authentieke bank gerelateerde elementen zoals de kluizen, de monumentale statietrap en klantenhal, alsmede de bewaard gebleven directievertrekken.
Het bankgebouw was ontworpen op basis van de traditionele waarden van de toenmalige bankgebouwen: een kloeke baksteen architectuur die moest uitstralen dat het geld van de natie veilig was opgeslagen. Achter de gevels bleek echter een grote verrassing aanwezig: het gebouw is uitgevoerd voor een in die tijd zeer modern ter plaatse gestort betonnen casco. De ter plaatse uit houten delen samengestelde bekisting geven de betonconstructie een naar huidige maatstaven unieke textuur. Een generiek grit van slanke kolommen en balken en de buitengewone hoogte van de hoofdverdiepingen dragen bij aan de bijzondere kwaliteiten van het interieur. De later aangetrokken huurders hebben deze kwaliteit zorgvuldig in hun kantoorinterieur weten te betrekken.
Een grote ingreep was het realiseren van een nieuwe hoofdentree aan de Terwenakker. Met de realisatie van een ondergrondse parkeergarage is dit tevens de belangrijkste ontsluitingszijde geworden. De gevels verkeerden in goede conditie en hoefden nauwelijks aangepast te worden. Het tot ‘De Nieuwe Boompjes’ omgedoopt gebouw kenmerkt zich daardoor als ‘nieuw in een oud jasje’.