Introductie website Herbestemming.nu

Artikel delen

Het Restauratiefonds introduceert in april de website Herbestemming.nu. De vernieuwde website biedt up-to-date informatie en inspiratie van en voor initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingsprojecten in de vorm van een uitgebreide projectendatabase en een kennisbank.
 
In 2016 heeft het Restauratiefonds de website Herbestemming.nu samen met de Kennisbank herbestemmen overgenomen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De oude websites werden nog regelmatig bezocht, maar niet meer onderhouden, ook de informatie was sterk verouderd. De website wordt helemaal up-to-date gemaakt. De kennisbank bevat straks onder meer dossiers over duurzaamheid, wet- en regelgeving, tijdelijk gebruik, financiering en succesfactoren. Deze dossiers zijn allemaal gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. In de projectendatabase vindt u straks meer dan 50 cases van herbestemmers.
Herbestemming.nu brengt de kennis van het Restauratiefonds en andere professionele partijen en eigenaren / initiatiefnemers samen. Voor het Restauratiefonds is kennisdeling belangrijk omdat er nog steeds veel waardevolle gebouwen leeg staan. Met deze nieuwe site wil het Restauratiefonds initiatiefnemers en betrokken partijen blijvend ondersteunen om tot een goede (her)bestemming te komen. Op deze manier draagt het Restauratiefonds actief bij aan het in stand houden van monumenten met geld én kennis.

(bron: Nieuwsbrief Restauratiefonds)