Gasloos wonen in Rotterdam

Artikel delen

In Rotterdam worden de mogelijkheden voor gasloos wonen onderzocht. Aan het onderzoek wordt samengewerkt door de woningcorporatie Vestia, de gemeente Rotterdam en de huurdersraad van Vestia. Volgens Vestia is Rotterdam hiervoor een ideale gemeente, vanwege het uitgebreide warmtenet van Nuon en Eneco.
 
Samen met Woonbron, Stedin en Nuon onderzoeken Vestia en de gemeente Rotterdam voor het proefgebied Reyerdijk hoe de transitie naar gasloos gerealiseerd kan worden. Het gaat hierbij vooral om woningen voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen. De betrokken bedrijven kijken naar de optimale combinatie aan gebouwen en gebiedsgebonden maatregelen. Het onderzoek moet dit jaar leiden tot gebiedsafspraken.
Volgens Vestia is Rotterdam hiervoor een ideale gemeente, vanwege het uitgebreide warmtenet van Nuon en Eneco. Zo heeft de corporatie vorig jaar de renovatie van zes gebouwen met in het totaal 144 woningen in de Rotterdamse wijk De Velden afgerond: de eerste all-electric sociale-huurwoningen die zijn aangesloten op het warmtenet van Nuon. Ook in andere gemeenten zoekt Vestia naar mogelijkheden voor gasloze woningen. In Den Haag is echter warmtenet minder uitgebreid dan in Rotterdam, zodat daar naar andere mogelijkheden wordt gekeken. Daarbij gaat het om zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.