Veilig vluchten uit gebouwen

Artikel delen

Het vluchten voor brand, rook en andere dreigingen in en rond gebouwen blijkt geregeld een uitdaging. Paniek, gedrang bij de reguliere uitgang en onbekendheid met de nooduitgangen zijn cruciale factoren bij
 
Met een gedegen ontwerp en de juiste maatregelen zijn veel risico’s te beperken. Temeer omdat de ruimtelijke en technische maatregelen voor het veilig vluchten uit gebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Maar hoe ontwerp je een voor de praktijk goed bruikbaar vluchtplan? De publicatie Veilig vluchten uit gebouwen laat zien hoe het moet.
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de vluchtroutes en de capaciteit daarvan, afhankelijk van het te verwachten risico in een bepaalde situatie. Deze publicatie is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het ontwerpen van een gebouw voor eigenaars en gebruikers van een gebouw. Een gebouw dat voldoet aan de universele eisen uit het Bouwbesluit is nog niet per se een veilig gebouw. Veilig vluchten uit gebouwen nodigt daarom ook uit om de achtergronden van de bouwregelgeving beter te begrijpen en daarmee het bewust ontwerpen van gebouwen te stimuleren.
SBR-publicatie nummer 728.17, ISBN   978 90 5367 640 0, auteur: Bram Kersten, 178 pagina's, formaat 148 mm x 210 mm, paperback, gedrukte versie € 49,00, excl. 6% btw en verzendkosten. Te bestellen bij SBR: www.sbrcurnet.nl/producten
Ook is er een online versie, via hetzelfde www-adres. Deze kost eveneens € 49,00, excl. 21% btw.