Kennispaper: Nul op de meter renovatie

Artikel delen

Hoe het Business Model Canvas uit de Supportroute van de Stroomversnelling Koop ook door anderen gebruikt kan worden. SBR maakte er een kennispaper over.
 
De grote opgave in het energieneutraal maken van onze leefomgeving is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Hiervoor zijn al diverse programma’s uitgevoerd, zoals de deal Stroomversnelling Koop. Dit programma geeft nieuwe impulsen die het energieneutraal maken en verbeteren van de bestaande woningvoorraad stimuleren. Het streven hierin is om te komen tot woningen die evenveel energie opwekken als zij verbruiken, bij gemiddeld gebruik, genomen over een periode van een jaar.
Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat de bouw zich anders organiseert en zich opstelt naar opdrachtgevers en eindgebruikers toe. Om de aanbiedende partijen in de Supportroute van de Stroomversnelling Koop hierin te ondersteunen heeft Claudia Laumans, programmamaker van de Supportroute, een specifiek Business Model Canvas ontwikkeld. Daarin komen alle aspecten van bedrijfsstrategie en -voering van de innovatie aan bod. Gevolgd door onderdelen voor het ontwikkelen van het product en het uitwerken van een bijbehorende bedrijfsstrategie om die propositie te kunnen leveren. Dit zorgt ervoor dat het concept technisch goed in elkaar zit, en bovendien goed aansluit bij de wensen van de klant.

De paper is (gratis als pdf) te downloaden via www.sbrcurnet.nl/producten/kennispapers