Honderden koeienstallen met zonnepanelen

Artikel delen

De minister van Economische zaken Henk Kamp heeft ruim 200 miljoen euro SDE+-subsidie toegekend voor de installatie van zonnepanelen bij leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina. Hiermee zullen meer dan 416.000 zonnepanelen op daken van 310 melkveebedrijven geïnstalleerd worden.
 
De zonnepanelen zijn samen goed voor een oppervlak van ruim 100 voetbalvelden en wekken meer dan 20 procent van de stroom voor de Nederlandse productielocaties en kantoren van de zuivelonderneming op, ofwel circa 33.000 huishoudens. Installatie van de panelen wordt uitgevoerd door GroenLeven Heerenveen. De toekenning is een belangrijke stap in het FrieslandCampina Solar-programma, dat zich richt op versnelling van installatie van zonnepanelen op daken van melkveebedrijven. Een belangrijk resultaat van het Solar-programma is de ‘dakhuuroplossing’ die is ontwikkeld met GroenLeven. Deze ‘constructie’ richt zich op melkveebedrijven met daken met een oppervlak van meer dan 1.000 m2. GroenLeven voorziet het dak van zonnepanelen en zorgt voor aansluiting, monitoring, financiering, garanties en onderhoud. De melkveehouder krijgt een jaarlijkse vergoeding van 3 tot 4 euro per paneel en kan de groene stroom gebruiken zonder zelf te investeren in zonnepanelen. Een deel van de zonnestroom wordt ook gebruikt voor de elektriciteitsbehoefte van de productielocaties en kantoren van FrieslandCampina.
In het najaar van 2017 volgt een tweede intekenronde voor leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina, waarvoor zich al honderden melkveehouders hebben gemeld. Naast de ‘dakhuuroplossing’ wordt er binnen het Solar-programma van FrieslandCampina ook gewerkt aan oplossingen voor daken die kleiner zijn dan 1.000m2. Op die manier leveren FrieslandCampina en zijn leden-melkveehouders een bijdrage om het elektriciteitsverbruik in de zuivelketen volledig te dekken met de productie van groene stroom op daken van de eigen melkveebedrijven.