Molenbossenflats Blerick

Artikel delen

De Molenbossenflats, met 608 sociale huurwoningen zijn beeldbepalend in de aanblik van Blerick. Het complex bestaat uit vier imposante flatgebouwen die liggen aan de Maas. Hans van Heeswijk architecten is als ervaringsdeskundige vroegtijdig benaderd om mee te denken over de herpositionering van het complex.

De woningen zijn ruim van opzet, hebben een fantastisch uitzicht en bieden hierdoor veel woonkwaliteit voor een lage huur. Echter: de uitstraling van het complex is grootschalig en anoniem en de techniek is verouderd. Aanleiding voor een grondige renovatie. De belangrijkste wens van de bewoners was een balkonuitbreiding. Deze is gerealiseerd in hoogwaardig prefab beton, als voortzetting van de oorspronkelijke seriematig gefabriceerde betonconstructie uit 1966, maar vooral als eenvoudige en betaalbare constructieve opzet. De balkons bieden meer ruimte, beschutting en privacy, terwijl het daglicht en uitzicht van de woonkamers behouden blijft. Door de toevoeging van de balkongevel ontstaat een nieuwe verticale structuur en worden de acht meter brede woningen van buitenaf individueel zichtbaar en herkenbaar.
Bij de renovatie wordt tevens de energiezuinigheid verhoogd van D-label naar B-label, en wordt de algemene toegankelijkheid verbeterd door toevoeging van extra stopplaatsen bij de liften en opwaardering van de entreehal.
De vier gebouwen (van Woningcorporatie Antares) worden één voor één gerenoveerd in de periode van 2015 tot 2019, in bewoonde toestand. De Zuidenwind en de Regenboog zijn al klaar. De uitvoering is in handen van KnaapenGroep uit Son, op basis van EMVI.