Online-verkoop bouwmaterialen gaat verdubbelen

Artikel delen

Twee jaar geleden verkocht slechts 29% van de bouwbedrijven via hun eigen webshop, een percentage dat in 2019 naar verwachting is verdubbeld. Ook omarmt de bouwsector mobiel als een nieuw verkoopkanaal: 26% verwacht binnen twee jaar via een mobiele app te verkopen, terwijl dit twee jaar daarvoor nog 12% was.

Een en ander blijkt uit een onderzoek van Sana Commerce onder 300 bedrijven wereldwijd.
Van de ondervraagde bouwbedrijven geeft 95% aan dat het belangrijkste voordeel van een e-commerce platform het verminderen van menselijke fouten is. Ondervraagden zagen ook het verminderen van administratieve taken rond systeembeheer (92%) en het minimaliseren van orderverwerking voor inside sales (90%) als voordelen, meer dan in andere branches het geval is.

Michiel Schipperus, CEO van Sana Commerce, legt uit dat de huidige opwaartse beweging binnen de internationale bouwsector de focus op het stroomlijnen van de sales-processen kan verklaren. "De internationale markt van bouwmaterialen groeit naar verwachting tot meer dan €874 miljard in 2020, waardoor bouwbedrijven zich aan het oriënteren zijn op effectievere manieren om te verkopen om zo in te kunnen spelen op de groeimogelijkheden."

"Met een sterke woningmarkt in de VS en lage rentestand in Europa is de bouw duidelijk internationaal aan het groeien. De markt ziet echter ook een stijging in materiaalprijzen en heeft te maken met aanzienlijke personeelskosten, nodig om vaardige werkkracht aan te trekken en te behouden. Hierdoor zullen bouwbedrijven een flexibel e-commerce platform moeten gebruiken, dat snel in kan spelen op veranderende prijzen en eisen."

Bron: Sana Commerce