“Tenders nodig voor sneller verduurzaming bestaande gebouwen”

Artikel delen

Analoog aan de tenderregeling bij wind op zee zouden tenders binnen de bouwsector radicale innovatie en industrialisatie op gang kunnen brengen. Dat voorstel doet bestuursvoorzitter Leen van Dijke van Stroomversnelling aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel gebouwde omgeving.

Deze sectortafel inventariseert wat er mogelijk is om Nederland in 2050 CO2-neutraalt te maken. Begin juli moet dat tot een Klimaatakkoord leiden als opvolger van het SER Energieakkoord.
Volgens Stroomversnelling is bij wind op zee met tenders succesvol gestuurd op innovatie en schaalvergroting, met als doel kostprijsverlaging. “Eenzelfde SDE+-achtige benadering kan ook. Het segment woningen dat zich daarvoor momenteel het beste leent, zijn laagbouwwoningen gebouwd tussen 1950 en 1995. Niet alleen omdat die woningen een beperkt aantal typologieën hebben, maar ook omdat hier 40 procent van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving zit en ze vaak hard aan renovatie toe zijn”, aldus Stroomversnelling.
 
De afgelopen jaren zijn er diverse energieneutrale proposities ontwikkeld die voor woningcorporaties al wel rendabel zijn, maar voor woningeigenaren nog zeker 30 tot 35 procent in kostprijs moeten dalen om aantrekkelijk te worden. Die kostprijsverlaging ontstaat pas met productielijnen die op grote schaal renovatiecomponenten maken, zeker 8.000 tot 10.000 per jaar. De subsidietender kan in eerste instantie worden gebruikt om de nog te hoge kostprijs te compenseren. Door de innovatie-impuls en de schaal die ontstaat, zal de kostprijs vervolgens daadwerkelijk dalen. Zo is het ook bij de windparken op zee gegaan.
Een handreiking voor een mogelijke opzet doet Stroomversnelling ook al aan Samsom:  
– Kies 5 veelvoorkomende woningtypologieën en inventariseer de wijken waar deze typologieën veel voorkomen (in de orde van 100.000 stuks). Maak waar mogelijk een koppeling met de 20 aan te wijzen ‘aardgasvrije wijken’.
– Schrijf maximaal 5 tenders uit voor de aanpak van minimaal 3000 woningen.
– Daag de markt uit om een propositie te maken die woonlastenneutraal is.
– Stel een overbruggingsbedrag van maximaal 25.000 euro per gerealiseerde woning beschikbaar.
– Stel een marketingplan verplicht. Het winnende consortium verkoopt zelf zijn propositie en ontvangt pas bij verkoop de overbruggingssubsidie.
– De partij die met een industrieel op te schalen concept de hoogste ambitie haalt op het niveau van besparing (vraagreductie) met een zo laag mogelijk overbrugginsbedrag, wint de tender.

Bron: Stroomversnelling