‘Door besparing met RGS meer budget voor zorgtaken’

Artikel delen

ZOETERMEER – Eén van de grotere spelers in de zorgsector, te weten ‘Ipse de Bruggen’ uit Zoetermeer, kiest de komende twintig jaar voor resultaatgericht samenwerken (RGS)  bij planmatig onderhoud van de buitenschil van 270 zorgcomplexen.  “We zijn dan minder geld kwijt terwijl we er qua kwaliteit op alle fronten op vooruit gaan”, zegt vastgoedmanager Peter van der Born. “Zo hoeven we met deze besparing niet in te boeten op onze zorgverlening.”

Vroeger kregen zorginstellingen een vast bedrag om alle kosten voor huisvesting te dekken, ook die van onderhoud. Dit ongeacht de vraag hoe het met de feitelijke bezetting zat. De financiering is de  laatste jaren verschoven van een bedrag per gebouw naar een bedrag per cliënt waaruit alle kosten betaald moeten worden. Tegelijkertijd moet de huisvesting er aantrekkelijk uitzien om überhaupt cliënten over de vloer te krijgen.  “Wij zitten met het punt dat we ruim 100 jaar bestaan en dat een aantal complexen verouderd is”, legt Van der Born uit. “Verder willen we het comfort verbeteren voor onze 5000 cliënten met een verstandelijke handicap. Afgezien van regulier onderhoud, gaat het bijvoorbeeld ook om isolerende beglazing en een betere  ventilatie. Maar deze uitgaven mogen niet ten koste gaan van onze zorg. Een vermindering van de onderhoudskosten komt direct ten goede aan het zorgbudget. Juist daarom zijn we ons gaan oriënteren op de onmiskenbare voordelen van RGS.”

 
Goed onderhoud, laagste prijs
Geholpen door een externe partij begon  ‘Ipse de Bruggen’ in 2016 met een pilot bij achttien zorgcomplexen in en rond Waddinxveen. Met als trigger dat je bij RGS verzekerd bent van goed onderhoud tegen de laagste prijs. Want een onderhoudsbedrijf staat garant voor de vooraf afgesproken kwaliteit, voor de lange termijn en voor een vast bedrag. “Een extra eis is dat er bij onze zorginstellingen wordt gewerkt met vaste onderhoudsteams”, vervolgt hij. “Voor onze cliënten zorgen we dan voor bekende gezichten, die weten wat de zorgregels zijn hoe ze het beste met onze bewoners kunnen omgaan. Niet minder belangrijk: het onderhoudsteam schikt zich qua werktijden naar wat het beste uitpakt voor de zorginstelling. Dat betekent rechtstreeks contact zonder tussenkomst van ons. En voor de klanttevredenheid, waaronder de communicatie met bewoners, cliënten en vertegenwoordigers van ouders, moet minimaal een 7 worden gescoord.”
 
Kwaliteit, geen overlast
De pilot in 2016 beviel zo goed, dat de zorginstelling in mei 2017 besloot bij alle 270 zorgcomplexen in de provincie Zuid-Holland af te stappen van aanbesteden. “Bij aanbesteden tegen de laagste prijs zie je toch dat er daarna zo weinig mogelijk uren en verf worden gebruikt om er toch nog wat aan te verdienen”, constateert de vastgoedmanager. “Dat doet afbreuk aan de kwaliteit en zorgt ook nog eens voor extra kosten aan meerwerk. Om nog maar te zwijgen over de overlast richting onze cliënten. Daarom hebben wij de intentie om voor de komende twintig jaar voor RGS te kiezen qua planmatig onderhoud voor schilderwerk, voegwerk, metselwerk en hemelwaterafvoer. Dat doen we met vier onderhoudspartners, die kwaliteit garanderen en oog hebben voor onze doelgroep. Eens per jaar overleggen we met hen over de beste onderhoudsaanpak per zorgcomplex.”    
 

De winst van RGS voor Ipse de Bruggen
Betere kwaliteit tegen lagere onderhoudskosten zonder meerwerk
Onderhoudsbedrijf staat garant voor lange termijn
Tenminste een 7 voor klanttevredenheid
Vaste onderhoudsteams met bekende gezichten