Miljoenen voor grootschalige restauratie en herbestemming rijksmonumenten

Artikel delen

Het ministerie van OCW stelt dit jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren en herbestemmen van rijksmonumentale panden. Monumenteigenaren en initiatiefnemers kunnen via het Nationaal Restauratiefonds laagrentende leningen (de Restauratiefondsplus-hypotheek) aanvragen om deze investeringen te financieren. De extra stimulans is het gevolg van de positieve impact van de inmiddels meer dan 100 gerestaureerde en herbestemde rijksmonumenten.

In 2012 stelde het ministerie ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor grootschalige restauraties en herbestemmingen via het Nationaal Restauratiefonds. In de afgelopen vijf jaar maakten meer dan 100 monumenteigenaren gebruik van deze regeling; de Restauratiefondsplus-hypotheek. Het Nationaal Restauratiefonds heeft tot en met 2017 circa 90 miljoen euro versterkt, waardoor de bodem van het fonds in zicht is geraakt. Het succes was aanleiding voor het ministerie van OCW om 30 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Evaluatie
Onderzoeksbureau Ecorys evalueerde de Restauratiefondsplus-hypotheek en maakte de financiële, economische en maatschappelijke effecten inzichtelijk. De laagrentende lening draagt naast herstel van cultuurhistorische waarden onder meer bij aan het terugbrengen van leegstand. Dit geeft een impuls aan de aantrekkelijkheid van gebieden rondom herbestemde rijksmonumenten, het vergroot de veiligheid en de aantrekkingskracht.
Het totaal van verstrekte leningen door het Nationaal Restauratiefonds is goed voor een investeringsvolume van bijna 300 miljoen euro door derden (hefboom 3,3). Andere concrete effecten zijn het tijdelijke werkgelegenheidseffect van 3590 arbeidsjaren; een structureel werkgelegenheidseffect van 3070 FTE.

Rijksmonumentale kerken, kloosters, boerderijen, industriële complexen en tal van andere objecten werden met de laagrentende lening gerestaureerd en kregen veelal een nieuwe bestemming. Elk monument is uniek, net als het proces en de effecten van herbestemmen. Enkele aansprekende voorbeelden van de zichtbare impact van de financiering van het Restauratiefonds zijn De Meelfabriek in Leiden (zie foto), De Werkspoor kathedraal in Utrecht en het Duvelhok in Tilburg.

Bron: Restauratiefonds
Foto: Meelfabriek