Checklist Groen Bouwen maakt ontwerp vogel- en vleermuisvriendelijk

Artikel delen

Met de vernieuwde Checklist Groen Bouwen laten Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging zien dat het nemen van maatregelen voor vogels en vleermuizen al vanaf de tekentafel eenvoudig én kostenneutraal mogelijk is. De beide instanties willen dat bij renovatie en nieuwbouw vanzelfsprekend voor voorzieningen voor vogels en vleermuizen wordt gekozen, als onderdeel van duurzaam en natuurinclusief bouwen. Ze hebben daarvoor de Checklist Groen Bouwen ontwikkeld.

Foto: Vivara-pro

Door in deze checklist een beperkt aantal vragen met ‘ja’ of ’nee’ te beantwoorden krijgt de gebruiker al een advies op maat: welke maatregelen voor vleermuizen en vogels passen het beste bij mijn bouwontwerp? De Checklist baseert dat advies op een aantal bepalende kenmerken, zoals: bevat het ontwerp daken, muren, water en/of buitenruimtes? Hoe zien de daken dan eruit: plat of hellend? Met dakpannen of andere dakbedekking? Wat is de draagkracht van de daken? Voor ieder element van het bouwontwerp geeft zij vervolgens specifiek aan waar en hoe de maatregelen getroffen kunnen worden en wie de leveranciers van de benodigde voorzieningen zijn.

De aanwezigheid van vogels en vleermuizen worden door bewoners als een belangrijke kwaliteit van de leefomgeving gezien. Mensen die in een groene, vogel- en vleermuisvriendelijke omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Aangezien 95 procent van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels, vleermuizen en het groen in de stad. Als in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met natuur en vogels, kan er kostenneutraal een gezonde leefomgeving worden gecreëerd.

Meer info: checklistgroenbouwen.nl.
Bron: Vogelbescherming Nederland
Foto: Vivara-pro