Betaalbaar renoveren via AZEB methode

Artikel delen

Betaalbaar (bijna) energieneutraal renoveren lukt alleen met een integrale en multidisciplinaire aanpak, zowel in de organisatie van de bouwketen als projectmatig. Het Europese project Affordable Zero Energy Buildings heeft een gestructureerde methode ontwikkeld om deze betaalbaarheid stap-voor-stap te realiseren.

Sinds 1 mei 2017 wordt met 8 partners uit 6 landen in een 30 maanden durende project een integrale methodologie ontwikkeld om kosteneffectief energieneutraal te bouwen. De partijen zijn inmiddels zo ver dat bestaande technische, procesmatige en beleidsmatige oplossingen zijn verzameld, doorontwikkeld en geïntegreerd. Dit proces is inmiddels afgerond: de 27 staps methodologie is gereed!
Het project start nu met het ontwikkelen van trainingen, tools en andere kennisoverdracht. Zo organiseert DNA in de bouw de komende maanden 7 expertbijeenkomsten gepland: de AZEB kennisreeks Betaalbare nZEBs. In deze bijeenkomsten lichten verschillende Nederlandse AZEB-teamleden de verschillende delen van de methode toe.

nZEB-tool

Een van de sprekers op de Renovatiebeurs is drs. Joyce van den Hoek Ostende, directeur, Kennisintituut KERN. Dit kennisinstituut van begin af aan nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nZEB-tool in Nederdland. Begin dit jaar nam KERN de verkoop en het beheer van de nZEB-tool over van ISSO. De onderliggende bouwfysische berekening van de nZEB-tool, het PHPP, is ontwikkeld door het Passive House Institute en wordt al bijna 30 jaar wereldwijd succesvol toegepast bij het ontwerp van zeer energiezuinige gebouwen en gebouwgebonden duurzame energievoorziening.

Nauwkeurig voorspellen

De nZEB-tool is de Nederlandse vertaling en doorontwikkeling waaraan KERN heeft meegewerkt. Hij kan worden toegepast voor alle energie-efficiënte ontwerpen die we in ons land kennen. Als je de energieprestaties van een gebouw integraal kunt doorrekenen, is de toekomstige energieprestatie nauwkeurig te voorspellen. Daarmee kun je de juiste beslissingen in het ontwerpproces nemen om een gebouw te realiseren dat optimaal functioneert. Dat houdt in dat het een hoog comfort heeft, een zeer lage energiebehoefte en zo laag mogelijke gebruikskosten. Bovendien is de nZEB-tool op deze manier van grote waarde om prestatiegarantie te kunnen geven aan een klant.

Praktijkvoorbeelden

Tijdens het seminar op de Renovatiebeurs wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste middelen om in energieneutrale projecten de kosten te reduceren en de klanttevredenheid te verhogen. Ook worden aan de hand van praktijkvoorbeelden mogelijkheden aangedragen om woonlasten neutraal te renoveren.


Info

Dag: woensdag 15 mei 2019
Tijd: 12.30 – 14.00 uur
Locatie: Renovatie Arena