Renovatiebeurs 2019 gecombineerd met nieuwe beurs Monument

Artikel delen

Al weer voor de 6e keer vindt op 14, 15 en 16 mei 2019 de beurs Renovatie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Het is het jaarlijkse herkenningsmoment voor aannemers, installateurs en specialistische renovatiebedrijven in de renovatiebranche. Evenals voor ontwerpers, adviseurs en andere voorschrijvers. Dit jaar vindt de beurs plaats in combinatie met de nieuwe beurs Monument.

Tekst: Harmen Weijer

Naast een compleet overzicht van leveranciers van renovatieproducten en – diensten op de beursvloer (ruim 100 exposanten) is er een uitgebreid inhoudelijk programma met praktijktheaters en diverse lezingen en workshops. Hier komen de belangrijkste thema’s aan bod, ook vanuit het perspectief van de gebouw-beheerder en – eigenaar zoals woningbouwcorporaties, VvE’s of gemeentes, scholen en zorginstellingen. In de komende pagina’s in deze RenovatieTotaal is meer te lezen over enkele de vele interessante seminars.

Openingsdebat

Het openingsdebat, dat op dinsdag 14 mei van 10.30 tot 11.30 uur wordt gehouden in de RenovatieArena, zet direct de toon, want heeft als subtitel: Renoveren mét bewoners? Hoe ver ga je? De achterliggende gedachte van die vraag is de complexiteit en omvang van renovatie-opdrachten, zeker met het oog op het aardgasvrij maken van woningen en appartementen. Bovendien willen huurders steeds meer inspraak. Letterlijk renoveer je terwijl de ‘winkel’ open is. Dat vraagt om andere vaardigheden en disciplines. Maar hoe ver ga je daarin als renovatiespecialist?
Daarover gaan 4 deskundigen met elkaar in discussie tijdens het openingsdebat van Renovatie 2019. Het gaat om: Michel Ouwens, hoofd realisatie groot onderhoud en renovatie van ERA Contour; Anneke Witte, interim-directeur van Bewuste Bouwers; Jan Willem Sloof, directeur van Renolution; en Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen.

Monument

Tegelijkertijd met Renovatie, vindt in hal 7 van de Brabanthallen de nieuwe vakbeurs Monument plaats. Vorig jaar was de beurs al aangekondigd en met circa 75 exposanten kan gesproken worden van een goede start. Op deze beurs worden bezoekers bijgepraat over duurzame monumentenzorg en de herbestemmingsopgave. Dat gebeurt aan de hand van een stevig inhoudelijk programma.
Werkatelier ‘Innovatieve Verduurzamingskansen’ van NRP DUMO gaat over de kern van duurzaamheid. Vanwege hun cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden hebben monumenten een andere aanpak nodig dan andere bestaande gebouwen. In de afgelopen jaren is de discussie vooral gericht geweest op de zoektocht naar technologische en economische oplossingen en maatregelen. Maar, stelt NRP DUMO, er is minder aandacht voor de fundamentele en onderliggende vraag: hoe kunnen we vanuit onze huidige kennis van waardevolle en toegevoegde betekenis zijn voor de mens, de maatschappij en ons klimaat op de lange termijn? Wat is de kern van duurzaamheid? Bij welke sociale, humane, maatschappelijke, omgevingsgerichte en ruimtelijke kansen en vraagstukken kunnen we aansluiten? Het werkatelier vindt plaats op dinsdag 14 mei van 10:30 tot. 11.30 uur in het Monument Theater. Diezelfde dag ook in het Monument Theater komen tijdens het mini-symposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’ van ERM praktijkvoorbeelden van verduurzaming van monumenten aan de orde.

Religieus erfgoed

Op woensdag 15 mei organiseert BOEi het minisymposium ‘Herbestemming; waar staan we met religieus erfgoed?’ over de huidige herbestemmingsopgave van kerkgebouwen in Nederland. Uit recent onderzoek bleek dat 80 % van de Nederlanders nooit meer in een kerk komt. Door de enorme teruggang in het aantal kerkgangers is er ook steeds minder geld om de kerkgebouwen te onderhouden, terwijl dit onderhoud veel geld kost. Ook zijn kerkgebouwen zelden energiezuinig ontworpen. De consequentie hiervan is dat de komende 10 jaar naar schatting zo’n 1500 tot 4500 kerken zullen moeten sluiten. Wanneer een kerk niet langer als kerk gebruikt wordt, ontstaan er vaak moeizame en lange processen rondom herbestemming. Dit mini-symposium vindt eveneens in het Monument Theater plaats van 15.15 – 17.00 uur.

Praktijk

In het PraktijkTheater komt – uiteraard – de praktijk aan bod. Zo worden op woensdag 15 mei van 12.45 tot 13.15 uur tips uit de praktijk gegeven over energiebesparing: hoe pak je dat aan als je niets aan je monument mag veranderen? De Provincie Noord-Brabant (NL) en de Provincie Antwerpen (BE) demonstreren met het project DEMI MORE dat het toepassen van innovatieve technieken hiervoor de oplossing kan bieden.
En Het Neerlandsch Stucgilde presenteert zich op donderdag 16 mei van 12.45 – 13.45 uur, om het eeuwenoude ambacht van stucen onder de aandacht te krijgen.Een ambacht waarvoor merkwaardig genoeg pas in de 21st eeuw een ambachtsgilde voor werd opgericht. Het Stucgilde brengt professionele stukadoors in het hele land bijeen en biedt nieuwe opkomende talenten een driejarige opleiding tot meester aan. Waarom bestond er de noodzaak om alsnog een gilde op te richten? Wie zijn hierbij betrokken? En wat zijn de doelstellingen naar de toekomst?

www.renovatiebeurs.nl
www.monumentenbeurs.nl