De Alliantie haalt eerste 244 woningen Amsterdam Nieuw-West van aardgas af

Artikel delen

Terwijl aardgasvrij de standaard is voor nieuwbouw, zijn de meeste bestaande huizen nog aangesloten op aardgas. Woningcorporatie de Alliantie is begonnen met het aardgasvrij maken van haar woningen in Amsterdam en slaat meteen een grote slag door 244 woningen in stadsdeel Nieuw-West aan te pakken.

Het gaat om leegstaande renovatiewoningen in de Staalmanplein- en Jacob Geelbuurt. De vernieuwing gaat hier zo ver dat bewoners tijdens de werkzaamheden niet in hun woning kunnen blijven. Daarnaast onderzoekt de Alliantie in de Molenwijk in stadsdeel Noord de mogelijkheden haar woningen aardgasvrij te maken terwijl huurders thuis zijn.

De Alliantie knapt de woningen op de twee locaties in Nieuw-West op en maakt ze gelijk duurzamer. De gebouwen worden flink geïsoleerd en krijgen zonnepanelen op het dak. De aardgasgestookte installaties gaan eruit en de appartementen worden aangesloten op het stadswarmtenet. De woningen aan de Hemsterhuisstraat in de Jacob Geelbuurt krijgen zelfs warmte met één gemeenschappelijke aansluiting in plaats van elke huurder voor zich. Omdat de vastrechtkosten van die ene aansluiting worden verdeeld onder de bewoners, betalen zij zo’n € 200,- per jaar minder aan energielasten.

In beide projecten werd het aardgasvrij maken vlak voor de start toegevoegd aan de werkzaamheden. “We willen ondanks de extra kosten onze verantwoordelijkheid voor een beter milieu nemen”, licht regiodirecteur Eddo Rats toe. “Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Als we in 2040 onze woningvoorraad in Amsterdam aardgasvrij willen hebben, moeten we nu al in actie komen.”

De Alliantie heeft zo’n twintigduizend woningen in Amsterdam, waarvan achttienduizend worden verwarmd met een aardgasinstallatie. “Het is niet haalbaar de werkzaamheden alleen te doen als woningen leeg staan. Daarom onderzoeken we in de Molenwijk hoe het anders kan. Dat doen we samen met de bewoners, want uiteindelijk moet het hen extra woongemak geven.” De Alliantie kijkt naast de gangbare opties zoals stadswarmte ook naar innovaties die voor de hele wijk een oplossing bieden.