Efficiënter onderhoud en beheer van gebouwen dankzij technologie

Artikel delen

Onderhoud en beheer van gebouwen kan slimmer, beter en vooral efficiënter. Daarbij worden onderhoudsbedrijven en woningeigenaren volop geholpen door technologie. Bijvoorbeeld door het in beeld brengen van de onderhoudstaat van gebouwen, door middel van drones. Maar ook door verschillende data aan elkaar te koppelen, zodat bijvoorbeeld woningcorporaties in één oogopslag de staat van onderhoud van hun woningvoorraad kunnen zien.

Sinds iets meer dan een jaar voert Aeroscan vastgoedinspecties uit met drones. Naast camera’s beschikt de drone ook over sensoren, die onder meer de staat van de gevels en vochtigheidsgraad van de dakbedekking meten.

Door Harmen Weijer

Online beheren en laten uitvoeren van onderhoud heeft een flinke vlucht genomen. Variërend van online modules met daarin tekeningen en plattegronden tot aan inspectie-apps en digitale werkbonnen. Het is volop beschikbaar in vele varianten. De technologie zit echter niet stil en steeds meer nieuwe digitale snufjes helpen bij onderhoud en beheer van gebouwen en woningen.

Drones

Sinds iets meer dan een jaar worden vastgoedinspecties met drones uitgevoerd. Een van de partijen die daarbij helpt, is een Friese start-up onderneming uit Dokkum, Aeroscan. Het bedrijf beschikt sinds begin januari 2019 over alle benodigde vergunningen om een onderzoek naar de toepassing van drones bij vastgoedinspecties uit te voeren in stedelijk gebied. Bij woningcorporatie WoonFriesland is de drone als eerste ingezet bij woninginspecties eind februari vorig jaar in Donkerbroek. Het heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Deze drone heeft naast camera’s ook sensoren, die onder meer de staat van de gevels en vochtigheidsgraad van de dakbedekking meten. “Sensoren, bijvoorbeeld in de kozijnen, melden beginnend houtrot. Slimme algoritmes maken storingen en gebreken sneller zichtbaar. Daardoor is het mogelijk om onderhoud beter te voorspellen en dat verkleint de kans op schade, schimmel en lekkage”, stelt WoonFriesland op zijn website. Ook woningcorporatie Intermaris heeft in maart vorig jaar haar eerste drone-inspectie uitgevoerd, bij een flat aan de Oostervenne in Purmerend. In enkele uren is de hele flat geïnspecteerd op mogelijke gebreken. “Dit levert gegevens op voor Intermaris die vanaf de grond lastig te zien zijn en tijdrovende klussen zijn.”, aldus Han Leurink, directeur Wonen en Vastgoed van Intermaris.
Bij de dronevluchten is privacy een issue dat erg serieus wordt genomen. Voorafgaand aan de pilotvluchten ontvangen de

Ook woningcorporatie Intermaris heeft in maart vorig jaar haar eerste drone-inspectie uitgevoerd, bij een flat aan de Oostervenne in Purmerend.

huurders een brief van de woningcorporatie met uitleg over de inspecties. Hierin wordt benadrukt dat de drone zicht focust op de technische aspecten van de buitenkant van een huis en nadrukkelijk niet op personen of persoonlijke eigendommen.

 

WoCo van de toekomst

Het inzetten van drones is een onderdeel van een breder initiatief dat zeven grote woningcorporaties nemen in het Innovatieplatform De Woningcorporatie van de toekomst. Voor dit platform, dat afgelopen december is live gegaan, heeft initiatienemer Octo van 200.000 van hun woningen meer dan een half miljoen foto’s verzameld die van belang zijn voor beheer en onderhoud, vertelt Marieke Dijksma, CTO van Octo, in een filmpje op hun website. “Uit die foto’s ontrekken we informatie voor beheer en onderhoud, die woningcorporaties kunnen filteren Per object is behalve Streetviews-foto’s ook informatie opgehaald uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. Met deze gecombineerde informatie kunnen woningcorporaties zo breed als mogelijk beleid voeren. Dit maakt het mogelijk dat woningcorporaties inzicht te krijgen voor hun portfolio, bijvoorbeeld als ze een bepaald deel van hun woningvoorraad willen verduurzamen.” Dit jaar volgt nog een volgende release van de website.

Overzicht van de eerste release van de site van Innovatieplatform De Woningcorporatie van de toekomst.

VR en AR

Het gebruik van virtual en augmented reality is steeds vaker in de bouwsector te zien, maar het is ook voor onderhoud een ideale tool. Vaak is het daarvoor wel noodzakelijk om gebouwen ‘digitaal in te scannen’; dat gebeurt door 360 graden beelden van de ruimtes te maken. Zo wordt digitaal inzichtelijk welke objecten er zijn en op welke plaats deze te vinden zijn. Dat geldt ook voor installaties – en leidingen, die door woningen en kantoren lopen.
Mocht daarna onderhoud nodig zijn, kan men digitaal in de ruimte meekijken. Bijvoorbeeld samen met een onderaannemer, om tot een goede oplossing te komen.