Wonion: “RGS geeft bouwpartners ruimte planmatig onderhoud nu naar voren te halen” #debouwgaatdoor

Artikel delen

Bouwwerkzaamheden tijdens corona-crisis kunnen vaak doorgaan, is de boodschap vanuit de bouwsector. En dat gebeurt op de meeste plekken inderdaad, ook in opdracht van woningcorporaties. Een van die woningcorporaties is Wonion uit Ulft, die onderhoudspartners vooral bij planmatig onderhoud aan de schil de ruimte geeft zelf in te plannen wanneer welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dus ook de mogelijkheid deze werkzaamheden naar voren te halen. Barend Wassink, manager Vastgoed, vertelt desgevraagd hoe de woningcorporatie renovatie en onderhoud aan hun woningen laat doorgaan tijdens de corona-crisis.

Wonion heeft net als iedereen de volksgezondheid voorop staan, met als grootste prioriteit op dit moment: voorkoming van verspreiding van het virus, vertelt Wassink. “Dat hebben wij vertaald naar ‘zo min mogelijk contact met onze huurders’. Bij bijvoorbeeld planmatig onderhoud aan de schil is er geen contact tussen vakmensen en bewoners. Daarom kunnen deze werkzaamheden gewoon uitgevoerd worden.”

Omdat de woningcorporatie met vaste partners werkt, volgens de RGS-methode, is de bouwpartner vrij in het plannen van het werk. Wassink: “Dus als hij projecten aanvankelijk achter in het jaar had gepland, is hij vrij om deze werkzaamheden naar voren te halen. Dat gebeurt uiteraard wel na communicatie hierover met ons en de huurder. Zo kan hij wellicht gaten opvullen, die er elders in zijn werkstroom vallen.”

Mutatieonderhoud

Het mutatieonderhoud gaat door met aangepaste werkwijze. Wassink legt uit: “We kiezen we voor zo min mogelijk contact met de huurder, ook bij mutatieonderhoud. Dat betekent dat we wachten tot ná sleutelinlevering door de oud-huurder voordat onze onderhoudspartners de woning in mogen om een eerste inspectie uit te voeren en een opname te doen van de werkzaamheden. Werkzaamheden worden dus alleen in een lege woning uitgevoerd. Dat betekent dat het mutatieproces iets langer duurt en dat Wonion hierdoor tijdelijk iets meer leegstand heeft, maar dat nemen we op de koop toe.”

Reparatieonderhoud

Andere vormen van onderhoud, zoals reparatieonderhoud, en binnenhuisrenovaties zijn door Wonion momenteel flink afgeschaald of zelfs stopgezet. “Juist bij dit soort werkzaamheden, zoals reparaties, is de kans op klantcontact groot. Daarom hebben we afgesproken met onze huurders en partners dat alléén spoedreparaties uitgevoerd worden. Momenteel zijn we wel aan het onderzoeken of we hier enige ruimte in kunnen bieden aan de hand van het protocol ‘Samen veilig doorwerken, dat door onze brancheorganisatie Aedes en ook De Woonbond wordt onderschreven. Hoe precies is nog onduidelijk, maar dit gaat alleen gelden voor reparatieonderhoud en niet voor binnenhuisrenovaties.”
De binnenhuisrenovaties mogen nu alleen nog uitgevoerd worden in leegstaande woningen. “Renovaties ‘in verhuurde staat’ hebben we stilgelegd. De impact van deze werkzaamheden is groot voor de huurder en, los van de gezondheidsrisico’s, willen we onze huurders daar in deze onzekere tijd niet mee belasten.”

Nieuwbouw

In de nieuwbouwprojecten van Wonion zijn uiteraard nog geen huurders in beeld. “Dat betreft op dit moment één project, een zorgcomplex met onder andere zorgappartementen. Een tweede project is in opstart. Deze werkzaamheden kunnen daarom ‘gewoon’ doorgaan,” vertelt Wassink. “‘Gewoon’ betekent natuurlijk wel dat de vakmensen zich houden aan de voorschriften vanuit de overheid in tijden van corona. Dat geldt, naast nieuwbouw, uiteraard voor alle disciplines.”

Alternatieven

Wonion heeft zijn bouwpartners gevraagd om alternatieven aan te dragen van werkzaamheden die zij zien die op korte of middellange termijn gebeuren moeten. “Dit kunnen werkzaamheden zijn die volgend jaar of het jaar erop pas in de planning staan, maar ook projecten die op het eerste oog wat minder urgent zijn, zoals het opknappen van achterpaden. Ook onze eigen mensen zijn dit werk aan het inventariseren om tot een goede spreiding van werkzaamheden te komen. Zo zorgen we er samen voor dat de bouwpartners werkzaamheden kunnen oppakken waar door de maatregelen werkzaamheden zijn uitgevallen en is er na deze periode voldoende ruimte voor het oppakken van de andere werkzaamheden.