Subsidie voor hernieuwbare elektriciteit en warmte

Artikel delen

Er zijn nieuwe subsidierondes Stimulering Duurzame Energieproductie. Tijdens de openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020 kan men subsidie aanvragen voor investeringen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte. SDE+ telt vier categorieën voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting.

De regeling, die 4 miljard euro omvat, loopt tot en met 2 april 2020. In het najaar gaat SDE++ open; deze regeling loopt van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is 5 miljard euro voor SDE++ beschikbaar. De SDE++-regeling houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+-regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken. Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies. Nieuw in de SDE++ is Carbon, Capture & Storage (CCS). CCS is de afvang en opslag van CO₂ en kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie. Op verschillende locaties kan CO₂ worden afgevangen, gecomprimeerd, getransporteerd en daarna onder de grond worden opgeslagen. Voorzien wordt opslag in lege gasvelden onder de zeebodem. Een andere verbredingsoptie vormen de elektrische boiler en warmtepomp. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kunnen worden ingezet als alternatief voor ketels of warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen. Minister Wiebes streeft er naar om in april het wijzigingsbesluit SDE te publiceren. De publicatie van alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ wordt uiterlijk in het voorjaar verwacht. Voor het besluit en de regelingen is ook de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig.

Informatie: www.rvo.nl