Subsidie voor duurzame warmte

Artikel delen

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. In 2017 is er in totaal van 70 miljoen euro beschikbaar. Er zijn dit jaar een aantal wijzigingen. Zo is de aanvraagtermijn gewijzigd voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde. Zakelijke aanvragers vragen bovendien eerst de subsidie aan waarna ze pas de aankoopverplichting mogen aangaan. Voorts zijn de categorieën hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water, en grond ingedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp en subsidiebedragen zijn daarbij gewijzigd. De subsidie voor zonneboilers is verhoogd. In het algemeen geldt dat de hoogte van het subsidiebedrag per apparaat afhangt van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Informatie: www.rvo.nl