Woningcorporaties checken gevels op constructie bij gevelisolatie

Artikel delen

De verduurzamingsopgave van woningcorporaties is groot en veel van hen zijn drukdoende met het upgraden van hun woningvoorraad. Vrijwel iedere aanpak betreft het isoleren van de spouwmuren of buitenschil, van dak via gevel tot vloer. Als de gevel wordt aangepakt, is het belangrijk dat er van tevoren goed gekeken wordt naar de constructieve staat van de bestaande gevel. Zeker als daar nieuwe elementen tegen aankomen, hoe lichtgewicht deze ook zijn, vertelt Gerwin van den Berg van TotalWall.

“Lichtgewicht is ook gewicht”

Auteur: Harmen Weijer

 

Dat woningcorporaties druk bezig zijn met het verduurzamen van jaren 50 en 60 portiekwoningen, weet Van den Berg als geen ander. “We worden de laatste jaren veel ingeschakeld om gevels van dit soort woningen maar ook van grondgebonden woningen te inspecteren. Gelukkig maar, al denk ik dat er ook nog veel woningcorporaties zijn die dit niet doen voordat ze met het isoleren van de gevels beziggaan.”En die kunnen later behoorlijk op de koffie komen, weet Van den Berg. “Als je niet weet hoeveel spouwankers bijvoorbeeld in de bestaande gevel zitten, en je plaatst er dan een nieuwe gevel tegenaan, kunnen er problemen ontstaan. Je moet wel weten of de bestaande gevel deze elementen kunnen houden. Want als de nieuwe schil er eenmaal tegenaan zit, kun je er niet meer bij om te inspecteren en bij problemen riskeer je dat de nieuwe gevel met de oude gevel loslaat, met alle gevolgen van dien. Daarom kijken we naar de hoeveelheid ankers, maar ook hoe de spouwmuur eruit zit. Zit er al isolatie in of is er sprake van spouwmuurvervuiling? Denk bij dat laatste aan metsel- en voegmortelresten, die bij de bouw aan de binnenkant van de spouwmuur is gevallen. Als dat is terechtgekomen op bijvoorbeeld de kozijnen, dan kan dat een koudebrug of vochtinslag in huis veroorzaken.”

Buitenveldert

Voor de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard voert TotalWall al sinds 2019 in de hoofdstedelijke wijk Buitenveldert inspecties uit in een groot onderhoudsproject. Hier worden 7 portiekwoningcomplexen van in totaal circa 440 woningen uit de jaren 60 van de vorige eeuw verduurzaamd.

Van den Berg: “Wij zijn van het begin af aan ingeschakeld om de staat van de gevels te inspecteren. Als gevelisolatie worden hier een nieuwe buitenschil gerealiseerd. Het gaat om gevelelementen met steenstrips, dit betreft de kopgevels van de complexen. Wat opviel in de complexen die we al hebben geïnspecteerd en die inmiddels al zijn aangepakt, is dat het aantal spouwankers vaak net te laag is en dat het ene complex wel voorzien is van spouwmuurisolatie en het andere niet. Door het doen van trekproeven met renovatieankers en de beschikbare data qua gewichten van het toegevoegde pakket, maken we een berekening voor het aantal te plaatsen ankers. Op deze manier kan er veilig verduurzaamd kan worden.”

 

Met het grootschalige project Samen verduurzamen vult de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard haar duurzaamheidsopgave in de hoofdstad in. Het doel is dat de woningen van Eigen Haard in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2020 heeft ze 1200 woningen via dit programma verduurzaamd; de komende jaren volgen er nog duizenden.De corporatie zet in op vier sporen:

  1. Reduceren aardgasverbruik (warmte, warm water en koken)
  2. Reduceren van elektriciteitsverbruik (stroom, apparaten)
  3. Opwekken en gebruiken van duurzame energie (stroom en warmte)
  4. Circulair bouwen en exploiteren.