Renovation wave: kansen en uitdagingen

Artikel delen

Nieuwe gebouwen zijn bijna vanzelfsprekend energiezuinig en steeds meer circulair. De grote uitdaging is om bestaande woningen en gebouwen te verduurzamen en de transitie te maken naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatbestendige gebouwde omgeving.

De Europese Renovation Wave geeft hier een impuls aan en het Fit for 55-programma heeft recent de geformuleerde eisen aangescherpt. Wat zijn de kansen voor Nederland en hoe kan normalisatie daarbij helpen?

Platform Renovation Wave

In 2021 heeft NEN het initiatief genomen om het ‘Platform Renovation Wave’ op te richten. In dit platform werkt een groep stakeholders (Stroomversneller, ISSO, Aedes, RVO/Programma renovatieversneller, BTIC, TUE, TKI Urban Energie, Nieman raadgevende ingenieurs en NEN) proactief samen. Zij hebben een programmatische aanpak ‘Missiegedreven normalisatie’ geformuleerd die de maatschappelijke missie voor een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 ondersteunt en versnelt.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over het Platform Renovation Wave: Emma van Sandick of Rob Kotte, Consultants Bouw, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkelingen op dit gebied en meewerken aan ‘Missiegedreven normalisatie’ binnen het Platform Renovation Wave? Stuur voor deelname aan of meer informatie over het platform een mail naar bi@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl

Volg NEN op Twitter, LinkedIn, Instagram of Facebook.

NEN: wat is het en wat doet het?

Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al ruim 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.