Gezamenlijk actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen

Artikel delen

Omdat veel schoolgebouwen nog niet op orde zijn qua ventilatie komt minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs met een actieplan om dat te verbeteren. Zo komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter. Het actieplan voert de minister uit met de PO-Raad en VO-raad (de vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Auteur: Harmen Weijer

Om meer schoolgebouwen van betere ventilatie te voorzien is een actieplan opgezet.

Scholen krijgen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie over hoe je de CO2-meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft. Er wordt 17 miljoen euro aan de zogeheten lumpsum van primair en voortgezet onderwijs toegevoegd om CO2-meters aan te schaffen. Voor de vele scholen die dit al gedaan hebben, is dit een vergoeding achteraf.

Hulpteam

Scholen, leraren en gemeenten die voor de ventilatie hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht bij Ruimte-OK via 0800-0224402 en ventilatiehulp.nl. Hier kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen.

Scholen die hulp nodig hebben, worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren. Het ministerie van OCW stelt hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUViS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren.

Ieder schoolgebouw moet CO2-meters krijgen. Het ministerie van OCW heeft daarvoor € 17 miljoen beschikbaar gesteld.

Hulpdocumenten

Via het kenniscentrum van Ruimte-OK kunnen scholen ook gebruik maken van verschillende hulpdocumenten. Het gaat hierbij om: Handreiking Optimaal ventileren op scholen; Instructiekaart Optimaal ventileren met de CO2-meter; Aanpak door Hulpteam Ventilatie en Beslisboom Optimaal ventileren.

Via het kenniscentrum van Ruimte-OK kunnen scholen ook gebruik maken van verschillende hulpdocumenten, waaronder de Instructiekaart Optimaal ventileren met de CO2-meter.

Minister Wiersma: “Leraren en leerlingen hebben recht op gezonde lucht in de klas. Zeker in deze coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen verantwoord open te houden. Schoolbesturen en gemeenten werken hard aan betere ventilatie. Maar we zien nog te veel scholen waar het nog niet goed is en dat moet gewoon snel beter.”

Urgente situaties

Ook het onderwijs onderstreept de noodzaak de ventilatie in schoolgebouwen aan te pakken, maar geven tevens aan dat er veel nodig is. Freddy Weima (PO-Raad): “Goed dat de minister aandacht heeft voor de slechte gebouwen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Met de afspraken die we nu maken, komt er snel zicht op beter ventileren in elk lokaal. Daarnaast werken we aan maatwerkoplossingen voor de meest urgente situaties waar meer nodig is in het gebouw. Verder gaan we afspraken maken om alle schoolgebouwen op de langere termijn onderwijsadaptief, gezond, toegankelijk en duurzaam te maken. En dat is hard nodig!”

Naast ventilatiesystemen moet het ook mogelijk blijven om heel gewoon een raam open te zetten.

Henk Hagoort (VO-raad): “Wij zijn blij met deze extra impuls om de ventilatie op scholen op de korte termijn te verbeteren. Maar er moet veel meer gebeuren om het binnenklimaat in de veelal verouderde schoolgebouwen te verbeteren, ze geschikt te maken voor hedendaags onderwijs en te verduurzamen. Hier is een forse financiële impuls en een gezamenlijke aanpak voor nodig. Goed dat we afgesproken hebben hier op korte termijn samen werk van maken.”