Preventie legionella kan overbelasting lokaal netwerk veroorzaken

Artikel delen

Netbeheerders waarschuwen installlatiebedrijven dat steeds vaker lokale overbelastingen van een elektriciteitsnet als gevolg van legionellapreventie, zo waarschuwt branchevereniging TechniekNederland. In een specifiek geval ging het om een appartementengebouw waar de woningen individueel waren voorzien van elektrische combiwarmtepompen voor ruimteverwarming en warmtapwater.

legionellapreventie

Wettelijk voorschrift is dat de vorming van legionella in drinkwaterinstallaties moet worden voorkomen. Als in een warmtapwatervoorraadtoestel niet continu op alle plaatsen een temperatuur heerst van ten minste 55°C (zonder recirculatieleiding), dan moet deze minimaal wekelijks thermisch worden gedesinfecteerd op een hogere temperatuur gedurende een zekere standtijd. Dit ter voorkoming van bacteriologische nagroei.

Het programma voor de thermische desinfectie van alle combiwarmtepompen bleek fabrieksmatig)bij alle toestellen geprogrammeerd te staan op dezelfde dag en tijdstip. Hierbij werden de elektrische verwarmingselementen gelijktijdig ingeschakeld, wat de oorzaak was van de overbelasting van het net.

In samenspraak met de installateur en de bewoners zijn de weekperioden en ook de tijdstippen verschillend ingesteld, waarna het probleem is opgelost.

TechniekNederland roept de installatiesector op hier beter op te letten. Daarbij wijzen ze ook op de mogelijkheid dat dit kan voor komen bij andere typen installaties met voorraadboilers voorzien van elektrische thermische desinfectie programma, zoals zonneboilersystemen.

Techniek Nederland
www.technieknederland.nl