Competentie: Renoveren

Artikel delen

Als lector heb je diverse taken aan een Hogeschool. Je doet onderzoek, werkt samen met docenten, betrekt de praktijk bij het onderwijs en zo nu en dan geef je zelf colleges. Op dit moment geef ik een serie van vier colleges rondom renoveren.  Belangrijkste boodschap die ik de studenten meegeef: bij renoveren komt veel meer kijken dan alleen techniek. Er wonen al mensen, je grijpt in op een bestaande situatie en afspraken uit het verleden bepalen de mogelijkheden nu.

Wat me opvalt bij de lessen en de vragen die gesteld worden is de grote onbekendheid die er rondom de bestaande voorraad en het aanpassen daarvan geldt. Zo wisten velen niet dat corporaties zonder winstoogmerk werken. Het betreft een vierdejaars minor met zestig studenten, deels afkomstig van andere hogescholen, die allemaal bewust hebben gekozen voor Renovatie en Transformatie. Maar toch worden er zaken verteld die nieuw voor ze zijn en die nog niet eerder aan de orde zijn gekomen. Goed beschouwd is dat niet vreemd, ook in de wereld buiten de Hogeschool richt de meeste aandacht zich op nieuwbouw.

Toch is dat kleine groepje geïnteresseerden waar we het op dit moment mee moeten doen. Dat betekent dat we óf maar een klein deel van de woningvoorraad kunnen doen, óf dat we op een snellere en slimmere manier de nodige stappen moeten realiseren. Inzetten op digitale ondersteuning en zorgen dat je kennis van het bestaande volledig is (wat is de vraag en wat kan er), zorgt ervoor dat je snel beschikbare data voorhanden hebt, waarop je renovatiekeuzes kunt maken (weten wat je hebt). Aan de andere kant wil je ook niet iedere keer nieuwe oplossingen bedenken. Dat betekent dat je bij voorkeur gebruik wil maken van een aanbod dat zich herhaalt, maar toch flexibel is richting de wens van de bewoner (weten wat je wil).

Gaandeweg de lessen realiseerde ik me dan ook dat je voor een goede renovatie-expert voldoende moet hebben gezien (ervaring) en veel data moet hebben. Als student is dat nog niet het geval, en moet je het doen met alles wat je wordt aangereikt. Dat betekent dus veel laten zien, veel voorbeelden noemen en vooral dicht bij hun praktijk blijven. Hun opdracht gaat over het verduurzamen van hun eigen woning. Daarbij worden ze gedwongen om na te denken over de vraag wat de woonwensen zijn, welke ingreep daarvoor nodig is en hoe dat zo duurzaam mogelijk kan. Ik hoop dat met dit soort colleges, maar ook door presentaties op plekken buiten de Hogeschool, dat we de impact van duurzame renovatie zichtbaar kunnen maken. En dat daarmee ook de interesse groeit om er mee bezig te zijn, zodat die kleine groep mensen groter wordt. Daarmee wordt renovatie een competentie die een eigen dynamiek krijgt.  En dat is hard nodig gezien de grote duurzaamheidsopgave in de bestaande bouw.