Data als start

Artikel delen

Met een verduurzamingsopgave van 1.000 renovaties per dag moeten we nadenken hoe we dit efficiënt en effectief als bouwketen kunnen uitvoeren. Een ding is wel duidelijk; via bestaande wegen en met bestaande technieken gaat het niet lukken. Mensen zullen vroeg in het bouwproces meegenomen moeten worden over mogelijkheden voor hun woning, voorzien van professionele begeleiding, toegang tot financiering, en de gekozen oplossing zal klaar gezet moeten worden voor productie, transport en montage. En dat dan duizendmaal iedere dag, dag na dag. En dit betreft alleen nog maar de capaciteit vanuit de vraagzijde. Voor het daadwerkelijk realiseren van 1.000 hoog-niveau renovaties per dag zal er ook vanuit de productiezijde veel moeten gebeuren. Er moeten meer concepten komen om een breed aanbod te bieden, die moeten voldoen aan hoge gegarandeerde eisen op kwaliteit; energie, materiaal, gebruik en comfort. Kortom de markt moet ontsloten worden met passende oplossingen, met voldoende grip op de benodigde capaciteit vooraf.

Deels kan het gebruik van data helpen bij de oplossing. Dat kan een allesomvattend computermodel zijn dat alles kan doorrekenen. Maar ook een eenvoudig algoritme waarmee de woningvoorraad geordend kan worden, zodat je weet wat je hebt. De vraag is dan ook niet OF data een slimme oplossing is voor de uitdaging die voor ons ligt. Maar HOE we vandaag al kunnen starten met de beschikbare data om met elkaar te versnellen. Want zonder het gebruik van data zal de afstand tussen vraagzijde en aanbodzijde niet snel kleiner worden.

Het datagebruik bij renoveren richt zich nu vooral op het sneller rekenen en tekenen aan bestaande woningen. Maar met data in de bouw kan je veel meer bereiken. Want in welke buurt ga je als gemeente nu beginnen met een WijkUitvoeringsPlan? Hoe kun je, als eenmaal die buurt bekend is, zorgen dat er slim en snel het juiste aanbod wordt geboden? Het heeft immers weinig zin om kruipruimte isolatie te gaan promoten in de buurt, als er in deze buurt geen kruipruimten zijn. Of krijg je als ondernemer in een buurt te maken met mensen met een smalle beurs en staat betaalbaarheid voorop, of bevind je je op een plek waar juist luxe en comfort als aanbod je achter de voordeur brengt? Data-analyse biedt mogelijkheden om voor het gebied om juist deze kansen inzichtelijk te maken, te ordenen, en te groeperen. Voordat we onze capaciteit aan ambassadeurs, ingenieurs, materieel en vakmensen in gaan zetten. Want zonder data de juiste dingen, op de juiste plek en met de juiste mensen realiseren is onmogelijk. Dat durven we na 45 jaar renoveren van een half miljoen renovaties in wijken en buurten samen met buurtbewoners wel te stellen.