Deltaplan Duurzame Renovatie

Artikel delen

De wereld lijkt in de afgelopen maanden compleet te zijn veranderd. Dagelijks wordt er geschreven en gesproken over het verduurzamen van Nederland. Een goede zaak! Maar soms is een beetje focus of realiteitszin binnen dit enthousiasme wel op zijn plek. Zoals bij het in juni verschenen Deltaplan Duurzame Renovatie, meer dan vijftig grote partijen zijn erbij betrokken. Het voorwoord noemde ‘gebouwen’, de inleiding had het over ‘utiliteitsgebouwen en woningen’ en de tekst ging enkel over utiliteit. Pas aan het einde van het document werd de oprichting van een werkgroep voor gebouwen genoemd. Misschien ook niet vreemd, de verduurzaming van de utiliteit krijgt nooit zoveel aandacht, terwijl er toch 50% van de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving vandaan komt. Een Deltaplan is een goed idee. Net als bij de Deltawerken is de verduurzaming niet in één keer op te lossen en moeten er strategische keuzes gemaakt worden. En ironisch genoeg is de reden gelijk, ook nu gaat het om het buitenhouden van het zeewater, alleen niet bij een vloedgolf maar permanent door de dreigende stijging van de zeespiegel.

Ik was benieuwd naar de aanpak. Wát gaat er dan voor zorgen dat we snel aan de slag kunnen, want over 30 jaar moeten we die doelen bereikt hebben! Er zijn zes stappen gedefinieerd. Inzicht in de omgeving (1) en concretiseren van de opgave (2) staan voorop. Het gaat er dus eigenlijk om dat je weet wat je hebt, en wat je te doen staat. Er is te weinig kennis van het bestaande, met het gevolg dat we het gevaar lopen de verkeerde keuzes te maken. In de woningbouw grijpt men bijvoorbeeld iedere keer terug naar de systeembouw (identiek bouwproces) of de doorzon woning (staan er veel van). Bij nadere beschouwing blijkt de uniformiteit beperkt. Maar het is waar dat als je weet wat je hebt, je nieuwe oplossingen kunt gaan ontwikkelen. Zelf (of samen) (3) of juist door bij bestaande netwerken en initiatieven aan te sluiten (4). De laatste twee stappen zijn communicatie en kennisoverdracht (5) en het opstarten van realisatie (6). Op zichzelf zijn deze stappen niet verkeerd om te nemen, maar ik had gehoopt dat we al verder waren dan enkel het benoemen hiervan en het voornemen om in een werkgroep hier verder over te praten. Een Deltaplan zou ook een actieplan moeten zijn.

Begrijp me niet verkeerd, een Deltaplan is nodig. Maar het lijkt nu wel of we terug gaan naar het begin. Het huidige plan is vooral gericht om te overleggen en niet om te doen. En elk jaar dat we niets doen lopen we structureel achter bij een opgave die toch al groot is. Maar misschien is het ook wel lastig om een zo groot plan te schrijven als er nog nauwelijks gerenoveerd is. Het lijkt nu alsof met een abstractie van 6 stappen we er zijn. Maar dan begint het pas. Dus begin nou maar op kleine schaal en maak daarna op basis van de opgedane ervaringen het plan af om zo snel en efficiënt mogelijk tot opschaling te komen.