Duurzame flatrenovaties

Artikel delen

Een van de grootste opgaves die de renovatiesector staat te wachten, is het duurzaam aanpakken van de vele jaren zestig en zeventig ats. Het zijn vooral de woningcorporaties die deze in hun voorraad hebben, en volop aan het aanpakken zijn. Maar ook gebouwen uit dienstensector zoals zorgcentra moeten verbeterd worden, zoals deze editie van RenovatieTo- taal met een special over Flatrenovatie goed laat zien.

Een van de grootste opgaves die de renovatiesector staat te wachten, is het duurzaam aanpakken van de vele jaren zestig en zeventig ats. Het zijn vooral de woningcorporaties die deze in hun voorraad hebben, en volop aan het aanpakken zijn. Maar ook gebouwen uit dienstensector zoals zorgcentra moeten verbeterd worden, zoals deze editie van RenovatieTo- taal met een special over Flatrenovatie goed laat zien.

Dat vraagt op verschillende niveaus een gedegen aanpak, waarbij de bewoner centraal staat. Wellicht niets nieuws onder de zon, maar het blijft een belangrijk item dat steeds meer op het bordje komt van de uitvoerende bouwpartij. In deze editie bijvoorbeeld het verhaal over de renovatie die eerder dit jaar is afgerond in Kampen van twee galerij ats van woningcorpora- tie deltaWonen. Uitvoerder Lenferink Vastgoedonderhoud nam de bewonerscommunicatie en –begeleiding voor zijn re- kening.
In Amersfoort werkte Hermeta Gevelbouw nauw samen met het personeel van het te renoveren zorgcentrum de Koperhorst. Resultaat van beide projecten is dat ze het project zo aanvlie- gen dat de renovatie bijna onopmerkelijk aan de bewoners voorbijgaat. Met dat verschil dat het resultaat – weer een up to date, comfortabel, licht appartement – weer juist heel goed te merken is.

Die voorbeelden van atrenovaties zullen nog veelvuldig voor- bijkomen, want het is nodig om de vele ats uit de jaren zestig en zeventig aan te pakken. En mochten eigenaren denken dat sloop en herbouw een veel betere score oplevert als het gaat om CO2-uitstoot; zij komen bedrogen uit. Dat tonen projecten van de Verduurzamers wel aan. De toekomst is dan binnen handbereik, met eigen energieopwek én –opslag, want juist atgebouwen zijn geschikt om lokaal opgewekte duurzame energie naar waterstof om te zetten, om vervolgens collectief te gebruiken. De verdeling van die lokale, duurzame stroom gaat immers een stuk makkelijker als je zo dicht bij elkaar woont.