Een onderhoudsvonkje

Artikel delen

Een gebouw is eigenlijk maar een vreemd object. Een hoop losse onderdelen worden samengevoegd en samen voorzien ze in een gebruiksfunctie. Maar om dat gebouw lange tijd te kunnen gebruiken is onderhoud noodzakelijk. Ieder los onderdeel kent zijn eigen onderhoudscyclus. We schilderen om de 7 jaar, een installatie vervangen we na 15 jaar en na 45 jaar moeten we eens serieus nadenken over de staat van het kozijn. Voor corporaties de dagelijkse gang van zaken om cyclisch vooruit te kijken, voor de particulier meer een kwestie van: ‘wat komt er nu weer op mijn pad’.

Onderhoud is onlosmakelijk verbonden met het instandhouden van een gebouw, maar ook niet meer dan dat. Het toevoegen van kwaliteit is géén onderhoud, het is een verbetering. En vanuit Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) is daar nog het begrip ingrijpende verbouwing aan toegevoegd. Dat laatste noemen ze dan renovatie. Terwijl, als we bij die bewoner op de stoep staan een schilderbeurt al snel als renovatie wordt gezien. Door veel mensen wordt onderhoud als iets negatiefs gezien, een verplichting om tot inspanning over te gaan, terwijl onderhoud ook juist kansen biedt. Het is een natuurlijk moment om niet alleen het hoognodige te doen om de kwaliteit te handhaven, maar tevens een stapje meer zodat kwaliteitsverbetering gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld in de vorm van verduurzaming. Soms gebeurt dat al, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van nieuwe dakbedekking bij een plat dak, wordt meestal het dak extra geïsoleerd. Maar dit is nog niet altijd vanzelfsprekend.

Alleen al vanuit duurzaamheidsdoelen moeten we af van enkel onderhoud en verder niets. Denk in ieder geval na over wat je nu kunt doen en wat je in de toekomst wil bereiken. Soms kan nu niets doen de beste keuze zijn, dan stel je het onderhoud uit en vervang je later dat onderdeel voor iets beters. Klakkeloos onderhoud uitvoeren omdat het, in het geval van corporaties, in de MJOB staat is niet effectief. Zeker niet als je beseft dat zo’n MJOB enkel vanuit onderhoud redeneert en alleen bedoeld is om in stand te houden.
Maak in ieder geval wél gebruik van het moment dat uit de MJOB komt, maar benut dan de kansen voor verbetering of renovatie. Als de corporatiesector de startmotor voor verduurzaming moet zijn, zou onderhoud wel eens het vonkje kunnen zijn dat dit op gang brengt. Een dergelijke kijk op onderhoud brengt hopelijk ook de particulier in dezelfde straat of buurt op ideeën.