Goed idee, complex dilemma

Artikel delen

Nederland staat bekend om de vele eengezinswoningen, vijf miljoen woningen die zoveel op elkaar lijken. Een prima vertrekpunt om verduurzaming hierop te organiseren. Er zijn echter ook 2,7 miljoen appartementen in Nederland, en daar is de opgave toch wat lastiger. Technisch gezien valt het wel mee, je moet iets met stijgleidingen en installaties. Maar alles er omheen maakt het complex. Als corporaties, nog volledig eigenaar zijn, kan de omvang soms lastig zijn; hoe ga je voor 100 huishoudens in één keer voorzieningen treffen, of zelfs uithuizen, want waar laat je in deze krappe woningmarkt 100 huishoudens.

Met name appartementen die in eigen bezit zijn vormen een uitdaging. Meestal ben je lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en daarmee niet zelf de persoon die de beslissing neemt over verduurzaming, maar dat vindt altijd plaats via de VvE. En wat te denken van een complex waar een woningcorporatie een deel in bezit heeft, ook daar is de VvE diegene die het besluit neemt, de corporatie is daar slechts een van de leden. Met al die verschillende eigenaren, wat is dan het juiste tijdstip om iets aan het complex te doen? De een woont er net, de ander denkt aan verhuizen en weer een ander wil wel graag verduurzamen, maar heeft op dit moment niet de middelen om extra te investeren. Want dat komt er meestal ook nog bij. De meeste VvE’s hebben wel gespaard voor onderhoud (als ze dat al gedaan hebben), maar zeker niet voor verbetering!

En dan natuurlijk de eeuwigdurende discussie waarom iemand op een tussenverdieping mee moet betalen aan de vernieuwing van het dak? Daarmee niet beseffend dat hij geen eigenaar van zijn woning is, maar gedeeld eigenaar van het totaal. Dit alles
stelt ons voor een complex dilemma voor de verduurzaming van een groot deel van onze woningvoorraad. In Nederland zijn er bijna 144.000 VvE’s. Maar opmerkelijk is dat iets meer dan 60% slechts 5 appartementen (of minder) bevat. Daar ligt een kans. Dat betekent namelijk dat besluitvorming ook op een kleinere schaal plaats kan vinden. We moeten hier zorgen dat die kleine club enthousiast wordt over de oplossing die aangeboden wordt. Het moet voorzien in toekomstig onderhoud, het moet verduurzamen, en het complex moet er mee in waarde stijgen. Bovendien wil je er nu ook iets van merken én mag het nu niet tot een drastische verhoging van de woonlasten leiden. Lijkt me een gat in de markt om daar een passende oplossing voor te bedenken, met voldoende potentie lijkt me.