Kennis is macht

Artikel delen

Scientia potentia est (kennis is macht). Met deze spreuk van 400 jaar geleden wil ik nog maar eens benadrukken dat er kennis nodig is alvorens een beslissing te nemen. Aanleiding voor deze reminder is de verduurzamingsopgave en specifiek renovatie. Want voordat je aan de slag gaat moet je de juiste informatie hebben. Bij een renovatie zijn dan twee uitgangspunten van belang; weten welke kwaliteit je hebt, en weten wat je wil vernieuwen.

‘Weten wat je hebt’ gaat over duidelijk in beeld hebben wat de kwaliteit op dit moment is. In de gebouwde omgeving is dat een belangrijk uitgangspunt wat speelt op alle niveaus van besluitvorming. Op portfolioniveau wil je weten hoeveel woningen je hebt en welke doelgroep je ermee bedient, op complexniveau gaat het bijvoorbeeld over materialisatie en de staat van onderhoud, en bij de individuele woningen speelt de werkelijke maatvoering een belangrijke rol.

‘Weten wat je wil’ gaat over de ambitie die er voorligt. Ga je voor een schilderbeurt of wordt het toch een transformatie naar seniorenwoningen? Wordt het label B, of is NOM de norm? Het zijn maatschappelijk actuele ambities op verschillende thema’s, volkshuisvestelijk, energetisch, sociaal en die lopen ook nog eens door elkaar wat betreft besluitvorming.

Voor al deze vragen is er kennis nodig. Bij weten wat je hebt gaat het onder meer over vakmanschap en vaardigheden; hoe kun je de kwaliteit beoordelen die je hebt? Dit geldt voor de bouwkundige die een woningopname doet, maar net zo goed voor de architect die de woning beoordeelt op bruikbaarheid. Als het gaat over het realiseren van je ambities, heb je nog steeds die vaardigheden nodig, maar ook kennis over de mogelijkheden.

Gelukkig wordt de keuze aan mogelijkheden steeds groter. Er komen telkens nieuwe oplossingen bij, nieuwe technieken en bewezen voorbeelden. Het is zaak om dit bij te houden en niet in de zekerheden van het verleden te blijven hangen. Want wensen en eisen van mensen veranderen. Ambities zijn niet goed in te vullen als je niet weet wat er mogelijk is. Een beurs zoals Renovatie & Transformatie is zo’n podium, waar je veel informatie bij elkaar vindt. Een goede manier om up-to-date te blijven. Maar een wandeling door een willekeurige buurt helpt ook, aan inspiratie geen gebrek.

Maar toch zijn we er dan nog niet. Het lijkt misschien eenvoudig om een goed plan te maken voor een complex of buurt. Maar een integraal plan ontwikkelen doe je er niet zomaar even bij. Dat vraagt kennis over wat je hebt, én kennis over wat je wil. Er komt meer bij kijken dan alleen maar samenvoegen van die kennis en: voilà een plan.

Er moet een integrale afweging gemaakt worden tussen verschillende aspecten. Je moet in staat zijn om die kennis om te zetten in concrete plannen, waar alle kwaliteiten en alle ambities samen werken en een optimale prestatie leveren om vol vertrouwen de toekomst in te gaan.

Want alleen met een goed plan heb je macht om deze kennis ook daadwerkelijk tot realisatie te brengen. Scientia potentia est.