Renovatieteams

Artikel delen

Onlangs heb ik een gesprek gehad over een aspect van renoveren dat tot nu toe onderbelicht blijft van het bouwen. Niet zozeer over welke oplossingen we moeten toepassen, hoe goed ze zijn of welke RC-waarde ze hebben. Maar vooral over wie het gaat doen, welke bedrijven dat kunnen oppakken en waar we al die mensen vandaan halen, met de juiste kennis om te kunnen renoveren.

Want nieuwbouwen is het probleem niet, daar komt de bewoner pas kijken als de woning klaar is. Renoveren is heel andere koek. Dan bel je ’s ochtends bij iemand aan, en als jij ’s avonds weggaat zit die persoon er nog in de situatie zoals jij het achterlaat. Dat vraagt om rekening houden met de bewoner.

Als die bewoner tevens opdrachtgever is, vindt hij ook iets over de kwaliteit van het werk (als huurder trouwens ook). Dan komen er gaandeweg altijd vragen bij: een muurtje extra stucen of een contactdoos verplaatsen. En waar bij een project nieuwbouwwoningen de diverse onderaannemers verdeeld over het project ergens hun werkzaamheden verrichten, wil je bij een renovatie voorkomen dat het een af- en aanrijden van specialisten is die ieder hun taak verrichten. Om vervolgens de bewoner weer te laten wachten, totdat de andere specialist de totaalopgave een klein stapje verder brengt.

Een optimaal renovatieproces vraagt om een korte doorlooptijd, waarin efficiënt gewerkt wordt én zonder veel overlast. Dat vraagt om goede voorbereiding, wellicht deels prefabricage, maar wel met ruimte voor maatwerk. Immers, het moet passen op dat wat er al staat. Het vraagt eigenlijk om de inzet van multi-inzetbare renovatieteams, die gewend zijn om bij de bewoner thuis te komen. Deze teams kunnen gezamenlijk de hele klus klaren, of het nu een dakrenovatie, een nieuwe badkamer of kozijnvervanging betreft. De vraag is alleen: waar halen we die teams vandaan?

De huidige keten in de bouw is een aaneenrijging van specialismen. Opleidingen zijn ook daarop gericht. Er is dan ook geen opleiding die op dit moment mensen opleiden tot alleskunners, iets wat een renovatie-expert toch moet zijn. Diegenen die op dit moment het meest in de buurt komen, vind je bij vastgoed-onderhoudsbedrijven. Zij zijn in ieder geval bekend met het werken bij mensen thuis. Hun werkzaamheden zijn de laatste jaren dan ook uitgebreid van schilderen en glas vervangen naar (kleine) renovatiewerkzaamheden.

Maar zij moeten hun eigen mensen daarvoor zelf opleiden. Bovendien werken hun teams meer in grote stromen (voor professionele beheerders) en nog niet in kleine teams die zelfstandig renovaties uit kunnen voeren bij particulieren. Toch ligt hier een kans voor deze bedrijven. Met gerichte bijscholing kunnen zij relatief makkelijk renovatieteams samenstellen en daarmee de particuliere renovatiemarkt veroveren. De noodzakelijke duurzame verbetering van het particulier woningbezit kan hiermee een boost krijgen.