Voorbereid zijn

Artikel delen

Zijn we er als bouw wel klaar voor? De verduurzaming van de bouw is dé grootste bouwopgave ooit. Of je nu een bouwbedrijf, corporatie, leverancier bent of welke andere positie dan ook in neemt, je kunt er niet omheen, nagenoeg alles moet CO2-neutraal zijn in 2050. Tot nu toe hoor je het alleen op het journaal: klimaatverdragen, klimaattafels en discussies of we energie op gaan wekken via kolencentrales, biomassacentrales, of toch maar kernenergie. Het zijn nu nog allemaal discussies die spelen, maar die jou als bedrijf of persoon nog maar weinig raken. Ditzelfde geldt ook voor bewoners: verduurzaming raakt hen nog niet direct. Het gevolg is dat de bouw doorgaat met de dagelijkse gang van zaken en slechts mondjesmaat aandacht heeft voor verduurzaming.

Maar toch, het gaat over de grootste opgave ooit. In de hoogtijdagen (1973) bouwden we in Nederland iets meer dan 155.000 nieuwe woningen. Nu gaat het over 270.000 hoogwaardige renovaties per jaar. En ook nog eens een nieuwbouw van (meer dan?) 60.000 die ook moet voldoen aan hoge energetisch ambities (althans…). Het werk dat je nu doet, zal drastisch wijzigen. Installaties worden steeds belangrijker en aansluitingen van de bouwdelen en materialen komen veel preciezer. Leveranciers gaan wellicht andere producten leveren of zelfs diensten in plaats van producten. Daarbij krijgt de communicatie naar bewoners een ander karakter: je zult mensen mee moeten nemen in onderwerpen, zoals energiebesparing en comfort waar ze niets vanaf weten.

Scholing en opleiding moet binnen de verduurzamingsopgave een prominentere plek krijgen. Voor de generatie die momenteel in de schoolbanken zit, maar ook de huidige generatie op de werkvloer. Deze ‘21st century skills’ gaan over 3D scans, BIM, geautomatiseerd produceren, maar ook over het werken in renovatieteams die een veelvoud aan disciplines beheersen. Kortom, een grote verandering.

Maar ja, in een tijd waarin de arbeidskrachten schaars zijn en de opdrachten in overvloed is de ruimte voor opleiden beperkt en legt dit lange termijn denken het vaak af tegen de korte termijn. Dat merk je nu al. Opdrachten waarbij naar de toekomst wordt gekeken worden als lastig ervaren. Dan is in deze markt de vraag waarvoor je kiest makkelijk beantwoord: verdiepen in nieuwe materie of toch gegarandeerde omzet middels een bewezen praktijk?

Het is desondanks toch zaak vernieuwing en opleidingen als essentieel onderdeel in je praktijk mee te nemen. Een eerste belangrijke stap is om nu extra aandacht te geven aan kwaliteitsborging. Dit zorgt er niet alleen voor dat de beoogde kwaliteit wordt behaald, maar het stelt je in het traject van voorbereiding en uitvoering in staat om op de juiste punten de focus te leggen. Je doorloopt daarmee eigenlijk een intern opleidingstraject. Hiermee zorg je ervoor dat je bedrijf en medewerkers voorbereid zijn op de complexe verduurzamingsopgaven van de toekomst. Kwaliteitsborging is dan essentieel.