Workshops veilig werken bij zonne-energiesystemen

Artikel delen

Holland Solar organiseert een nieuwe reeks workshops over 'veilig werken' bij het plaatsen van zonne-energiesystemen. Begin van dit jaar vond ook al een workshop plaats waarbij de interesse groot bleek.
 
Holland Solar constateert dat er in de sector nog te vaak onveilig gewerkt wordt. Oneigenlijke argumenten voeren nogal eens de boventoon volgens de branchevereniging: 'Veiligheidsmaatregelen gaan ten koste van mijn concurrentiepositie.' 'Mijn opdrachtgever wil niet voor veiligheid betalen.' 'Al die veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig/Ik weet niet wat de beste oplossing is.' 'Het aanbrengen van voorzieningen kost te veel tijd.'
Holland Solar organiseert met veiligheidsspecialist Petersen Arbozorg &Veiligheid een reeks van praktische workshops om veiligheid hoger op de agenda te krijgen. Er is nog een workshop op 10 februari 2015 in Breda. Holland Solar heeft voor haar leden inmiddels een handboekje veilig werken op daken in voorbereiding evenals een als standaard te gebruiken Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Beiden zullen tijdens de workshops worden geïntroduceerd. De workshops beginnen om 10 uur en eindigen om 16.30 uur, inclusief een lunch. Deelnemers krijgen onder meer praktijkgerichte trainingen in het creëren van een veilige werkplek (hellend dak volgens de eisen) met behulp van diverse veiligheidssystemen. De kosten voor deze veiligheidsdag bedragen voor leden van Holland Solar € 125,00 per persoon (excl. BTW). Aanmelding en/of meer informatie via hollandsolar@hollandsolar.nl