Platform voor energie-coöperaties

Artikel delen


Eneco en ontwikkelaar van zonneparken Solar Green Point richten een platform op waar particulieren redelijk makkelijk een energie-coöperatie kunnen beginnen. Het gaat om collectieve zonneparken zonder winstoogmerk. ‘We merken dat veel mensen rondlopen met het idee om zelf een park te beginnen of een eigen dakoppervlak aan te bieden, maar moeite hebben om het van de grond te krijgen’, zegt Stan Verheijen, medeoprichter Solar Green Point. ‘Met dit platform koppelen we deze partijen aan onze ervaring met het lokaal realiseren van zonneparken en de ervaring van Eneco met het verrekenen van duurzaam opgewekte elektriciteit op de energienota.’ Burgers kunnen op de site een groot dak in de buurt aanmelden als locatie voor zonnepanelen. Als de eigenaar van het dak akkoord gaat en de initiatiefnemer krijgt genoeg mensen achter zijn plan, dan kunnen geïnteresseerden al vanaf één zonnepaneel mee-investeren. Het zorgt voor een extra impuls voor zonne-energie in Nederland, het halen van duurzaamheidsdoelstellingen en werk voor installateurs.