Praktijkonderzoek naar ventilatiesystemen

Artikel delen


MONICAIR deed praktijkonderzoek in ruim zestig woningen. Daarbij is specifiek gekeken naar de verschillen tussen ruimten. De prestaties van ventilatiesystemen zijn ruim een jaar gemonitord op binnenluchtkwaliteit en energieprestatie. Tot op heden is nooit zo grootschalig gekeken hoe marktdominante woningventilatiesystemen in de praktijk eigenlijk presteren. De resultaten en conclusies geven nieuwe inzichten. Verwacht wordt dat deze de ventilatie-industrie in beweging zullen zetten, vooral omdat er grote verschillen blijken te bestaan in de luchtkwaliteit in de verblijfsruimtes en in de werkelijke energieprestatie tussen de diverse ventilatiesystemen, die allen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Mogelijke oorzaak is dat de huidige regelgeving te veel gebaseerd is op energieprestaties en te weinig op luchtkwaliteit. Terwijl dit laatste van invloed is op de gezondheid van de bewoner. Voldoen aan regelgeving biedt geen garantie op een goede luchtkwaliteit in verblijfsruimtes; dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek. Er zijn ook veel gegevens verzameld over het ventilatiegedrag van bewoners. Gebleken is dat bewoners niet of nauwelijks het ventilatiesysteem gebruiken om de ventilatie zelf te regelen en te verbeteren. Verder blijken bewoners niet in staat om adequaat te reageren op verhoogde CO2-concentraties, omdat zij dit zelf niet waarnemen. Ventilatiesystemen moeten deze taak dus voor hen vervullen. De beste resultaten geven ventilatiesystemen met minimaal een mechanisch toe- of afvoercomponent in de ruimte. Hierbij is een automatische regeling gewenst. 

Meer informatie: www.monicair.nl