6% BTW-regeling afgelopen; klussers toch positief

Artikel delen


Begin juni zijn zelfstandigen met een eigen klusbedrijf gevraagd naar hun verwachting over het aflopen van de regeling 6% BTW op arbeid. Begin augustus is de daadwerkelijke situatie onderzocht bij dezelfde groep respondenten. De resultaten zijn verrassend.
 
De verwachte afname van het aantal opdrachten bleek grotendeels onjuist. In juni gaf 72 procent van de zelfstandigen aan dat zij een afname van het aantal opdrachten verwachtten na 1 juli 2015. De klant moet immers meer betalen dan voorheen. Twee maanden verder – in augustus – blijkt deze aanname onterecht. Maar liefst 69 procent van dezelfde groep respondenten ziet het aantal opdrachten gelijk blijven of zelfs toenemen na 1 juli 2015.
Hoe zit het met het aantal aanvragen voor en na 1 juli 2015? 74 procent van de klusbedrijven krijgt minimaal hetzelfde aantal aanvragen als of zelfs méér dan voor 1 juli 2015. Een logische verwachting zou zijn dat klanten voornamelijk de grotere opdrachten (even) uitstellen. Ook dit blijkt in de meeste gevallen niet zo te zijn: 86 procent van de klusbedrijven geeft aan dat de gemiddelde opdrachtgrootte minimaal gelijk is gebleven. 60 procent ervaart geen verschil in de marktomstandigheden na 1 juli 2015. 28 procent ziet een verslechtering van de markt nu de regeling 6% BTW op arbeid is geëindigd. 12 procent ervaart de marktomstandigheden vanaf 1 juli 2015 juist positiever dan voorheen.
Bron: De Klussenier