Energiebesparing voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger

Artikel delen

Energiezuinig koelen, innovatief verlichten, het installeren van een hoog rendementketel en warmte die bij het produceren vrijkomt gebruiken als verwarming. Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen.
 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden voor meerdere bedrijfstakken overzichten ontwikkeld met verschillende maatregelen voor energiebesparing. Hiermee wordt meer duidelijk over besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen 5 jaar terugverdienen. In het Energieakkoord is afgesproken dat deze 'erkende maatregellijsten' worden vastgelegd in regelgeving om duidelijkheid te bieden voor bedrijven en energie te besparen. De 1e selectie van lijsten met maatregelen is opgesteld voor en door de metaalindustrie, de autoschadeherstelbranche, de rubber en kunststofindustrie, datacenters, zorginstellingen, scholen en publieke kantoren. Deze bedrijfstakken hebben zich samen met lokale overheden bereid getoond om als 1e aan de slag te gaan met de uitvoering van de afspraak uit het Energieakkoord.
Het Activiteitenbesluit dat hoort bij de Wet milieubeheer moet aangepast worden door de maatregellijsten aan het Activiteitenbesluit toe te voegen. Op 7 juli 2014 en 6 augustus 2014 zijn respectievelijk de wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in de Staatscourant gepubliceerd. De wijzigingen maken onderdeel uit van de 4e tranche van het Activiteitenbesluit, waarvan de inspraakperiode tot eind september loopt, en zullen naar verwachting na de zomer van 2015 formeel van kracht zijn. Het opstellen van maatregellijsten voor meer sectoren start na de zomer van 2014 in een '2e lichting'. Zie voor meer informatie www.infomil.nl/energie.