Inlezen elektronische inkoopfacturen

Artikel delen

“De kosten voor het op de traditionele wijze behandelen van een inkoopfactuur bedragen circa 8 euro per document. Door het automatiseren van dit proces kunt u 50% op de verwerkingskosten besparen, “ aldus Kraan Bouwcomputing. Voor het digitaliseren van het inkoopfacturenproces heeft de software ontwikkelaar een tweetal modules ontwikkeld.
 
Met KRAAN e-Factuur kunt u xml-inkoopfacturen conform de ketenstandaard en/of pdf-inkoopfacturen inlezen en direct boeken in de module KRAAN Financieel. Heeft u te weinig crediteuren die een xml-inkoopfactuur kunnen aanleveren? Kraan is ook te integreren met oplossingen zoals Whitevision of Zfactuur, zodat pdf-inkoopfacturen alsnog eenvoudig via de cloud worden omgezet in een xml-inkoopfactuur. Door het automatisch boeken in uw financiële administratie komt een groot deel van deze tijdrovende werkzaamheden te vervallen en worden fouten voorkomen.
 
De digitale factuur is niet alleen maar binnen de financiële administratie op te vragen, maar ook inzichtelijk vanuit de projectadministratie en achter de opdrachtbon binnen de Service- & onderhoudsmodule. Uitgaande facturen zoals bijvoorbeeld termijnfacturen of regiefacturen, kunnen ook per mail in pdf- en xml-formaat verzonden worden.
 
De module KRAAN Procesbewaking zorgt dat binnengekomen digitale facturen binnen de organisatie worden verdeeld volgens een afgesproken workflow. Aan de hand van de gekozen procesdefinitie wordt de eerste ‘beoordelings’-activiteit aangemaakt. De beoordelaar kan de boeking verrijken, de boeking accorderen, afwijzen of eventueel terugsturen naar de vorige beoordelaar.
 
Laat u door de medewerkers van Kraan adviseren hoe u ook meer met ketenintegratie kunt doen.
 
Kraan Bouwcomputing
www.kraan.com