Religieus erfgoed trekt toeristen

Artikel delen

Religieus erfgoed is wereldwijd een steeds belangrijkere bestemming voor grote toeristenstromen. Dat is de samenvattende conclusie die kan worden getrokken na afloop van het internationale congres ‘Religieus erfgoed en toerisme’, dat onlangs in Utrecht werd gehouden. In totaal ontmoetten ruim 200 deelnemers en sprekers uit 17 verschillende landen elkaar en wisselden ervaringen en ideeën uit.
 
Taleb Rifai, secretaris-generaal van de United Nations World Tourism Organization, vermeldde in zijn openingswoord dat Europa, waar het religieus erfgoed een heel belangrijk deel van het totale cultureel erfgoed uitmaakt, het afgelopen jaar meer dan 600 miljoen bezoekers vanuit de hele wereld trok. Hij benadrukte dat waar toerisme in potentie het lokale erfgoed voor de lokale samenleving kan behouden, beschermen en promoten, gewaakt moet worden voor onzorgvuldige ontwikkeling ervan. Want dat leidt uiteindelijk tot aantasting van zowel het erfgoed zelf als de omliggende omgeving. Hij bepleitte de noodzaak van duurzame toeristische ontwikkeling in het licht van de kansrijkheid van religieus erfgoed.

Sprekers toonden zeer gevarieerde inspirerende voorbeelden, zoals route-aanpak vanuit de invalshoek van pelgrimage, stadspromotie, het benadrukken van de noodzaak omliggende voorzieningen als horeca in productontwikkeling te betrekken, het zorgen voor een helder en passend aanbod en een goede informatievoorziening.
Ook Nederland kent veel goede voorbeelden van initiatieven, waarin het behoud van religieus erfgoed door gericht publieksbereik op basis van kwaliteitsaanbod en slimme marketing wordt ondersteund. Tegelijkertijd blijven nog veel kansen onbenut. Van groot belang voor verdere ontwikkeling – zo bleek – is een hechtere verbinding van de erfgoedwereld met onder meer toeristische organisaties.