‘Schrap importheffingen zonnepanelen’

Artikel delen

Maar liefst 34 Europese brancheverenigingen en belangenbehartigers, waaronder UNETO-VNI, roepen de Europese Unie op de importheffingen op Chinese zonnepanelen per direct te beëindigen. Dit schrijven zij in een brief aan Eurocommissaris Malmström van Handel. Volgens de ondertekenaars van de brief hebben de importheffingen die inmiddels drie jaar van kracht zijn de Europese industrie geen wezenlijk voordeel opgeleverd. De coalitie die meer dan 120.000 bedrijven en 1,3 miljoen banen vertegenwoordigt, vindt dat de minimumimportprijs en de anti-dumping- en anti-subsidiemaatregelen beëindigd moeten worden. Deze maatregelen hebben een negatief effect op de ontwikkeling van zonne-energie in Europa, banengroei en toegevoegde waarde van de industrie. Bovendien schaden de importheffingen volgens de brancheorganisaties het Europese  klimaatbeleid en de belangen van de consumenten en bedrijven. In de brief benadrukt de coalitie dat de prijs van zonne-energie in Europa stijgt, terwijl die overal elders daalt. Hierdoor moeten Europese landen de ontwikkeling van zonne-energie financieel blijven ondersteunen en duurt het langer voordat zonne-energie met fossiele energieopwekking kan concurreren. Dit druist in tegen de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van duurzame energie.

Informatie: www.uneto-vni.nl