Investeren in technisch VMBO

Artikel delen

Het kabinet moet dringend meer investeren in het technisch VMBO; meer geld en een landelijke regisseur die tot taak heeft om het technisch VMBO weer succesvol te maken. Dat staat in de petitie die voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland mede namens VNO-NCW, de technische branches waaronder UNETO-VNI en de technische platforms van het VMBO heeft aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Mede door de ontoereikende bekostiging verdwijnen steeds meer technische afdelingen op VMBO-scholen. In verschillende branches zijn al of dreigen tekorten aan technische vakmensen op MBO-niveau, zoals installateurs, elektromonteurs en verschillende functies in de bouw. En de verwachting is dat de werkgelegenheid in techniek en ICT de komende jaren alleen maar zal toenemen. Van Straalen: ‘Het VMBO is de belangrijkste aanvoerroute voor vakopleidingen in het MBO, dus het is van het grootste belang dat we daar nu in gaan investeren. Anders stokt op steeds meer plaatsen de aanvoer, met alle gevolgen van dien.’ De ondertekenaars van de petitie willen dat er een fonds van 2 miljoen euro wordt ingericht, waarop scholen een beroep kunnen doen voor de inrichting van goede technische profielen. Daarnaast moet de ‘gewone’ bekostiging van het technisch VMBO opnieuw worden vastgesteld op basis van goede kostenoverzichten van de diverse profielen.

Informatie: www.vni-uneto.nl