Kom kennis halen in het Renovatietheater

Artikel delen

Het Renovatietheater staat op de Bouwbeurs 2017 in het teken van duurzaam renoveren. Vastgesteld wordt dat er nog veel te doen is. Gelukkig groeit het aantal goede oplossingen. Met vallen en opstaan ontwikkelen we steeds meer kennis van zaken. Nu gaat het erom, tempo te maken.

In het Renovatietheater is een doorlopend programma van korte presentaties op het gebied van duurzaam renoveren. Voorbeeldprojecten uit de woning- en utiliteitsbouw, toelichtingen op Nul-op-de-Meter, passiefhuis en andere zeer energiezuinige renovatiemethodes en verwerking van duurzame materialen.
Dus: kom kennis halen. Elke dag zijn er acht verschillende sessies en presentaties. Hieronder het (voorlopig) programma, maar houdt de actuele stand van zaken bij via www.bouwbeurs.nl.
Het Renovatietheater staat in hal 7.

Programma maandag 6 februari

11.15 – 11.45 Renovatieconcepten voor ventilatie en verwarming (EI-EPV)
(Zehnder Group Nederland)
Het is voor de bouw een uitdaging om de EI en EPV normen te halen op installatiegebied. Aan de hand van systemen die aansluiten bij de EI en EPV ambities en praktische voorbeelden worden de mogelijkheden getoond op het gebied van ventilatie en verwarming.
Spreker: Jerôme Corba is Adviseur Binnenklimaat bij Zehnder Group Nederland.  In deze functie heeft hij zich gespecialiseerd in duurzame woningbouw, zoals Passiefhuizen of duurzamer. Met zijn HIT-W achtergrond geeft Corba vakkundig advies op ventilatie, verwarming, tapwater en vrije koeling. Hierbij is energiezuinigheid vanzelfsprekend.
13.30 – 14.00 Deltaplan Duurzame Renovatie (Dutch green building Council (utiliteit))
In ons land is de totale gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) voor bijna 40 procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot en daarmee de grootste vervuiler, meer dan bijvoorbeeld verkeer en industrie. Er zijn veel oplossingen ontwikkeld om gebouwen beter en duurzamer te maken, maar er moet nog veel grondiger en in sneller tempo worden gerenoveerd en verduurzaamd. Het streven is 15.000 gebouwen per jaar. DGBC heeft daarom het initiatief genomen om een allesomvattend Deltaplan voor de Duurzame Renovatie van bestaand vastgoed te ontwikkelen, samen met marktpartijen, overheid, kennisinstituten, brancheorganisaties en partijen in de bouw- en vastgoedsector. Tijdens de sessie wordt het plan gepresenteerd en gaat DGCB met de deelnemers in gesprek om vast te stellen wat er nodig is om deze doelstelling daadwerkelijk te realiseren.
Spreker: Ir. Martin Mooij, Hoofd Certificering Dutch Green Building Council (DGBC).
In deze functie is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de BREEAM-NL schema's.
14.15 – 14.45 De mogelijkheden van decentrale ventilatie met warmteterugwinning bij renovatie (Zehnder Group Nederland)
Het renoveren van de grote woningvoorraad in Nederland is een uitdaging. Voor de ventilatie wordt vaak gekozen voor een nieuw ventilatieboxje. Of er wordt zo grondig gerenoveerd dat de gehele woning energieneutraal wordt. Maar er is ook een tussenoplossing; hoe maken we renovatiewoningen energiezuinig en comfortabel met beperkte ingrepen? Een decentrale warmteterugwinunit kan de oplossing zijn.
Spreker: Ing. Ellen Feddes, Productmanager bij  Zehnder Group Nederland
In deze functie is zij verantwoordelijk voor ventilatiesysteem C en decentrale ventilatie met  warmteterugwinning. Doel van productmanagement is om een zo optimaal mogelijk pakket aan producten en diensten aan te bieden aan de klanten.
15.00 – 15.30 Waar zijn de kansrijke locaties voor woningupdates. NOM Experience (woningbouw)
Heeft u ook een product voor een duurzame woning update? Wie gaan die dan kopen? In deze sessie leggen we u uit hoe u gebruik makend van open data snel de woningen én bewoners kunt vinden waar u het beste aan kunt bellen. En hoe u zich inhoudelijk snel en goed voor kunt bereiden op het gesprek dat volgt.
Spreker: Arthur Lippus, Kwartiermakers in de Bouw. Initiator van o.a. Nianesto, Barbahuis en Lincubator en mede initiator van de Stroomversnelling. Met zijn medekwartiermakers verkent, verbindt, ontwikkelt en lanceert of versterkt hij initiatieven rond verduurzaming van woningen. Zoals bij NOM Alliantie Utrecht en het belevingscentrum ANNE op het jaarbeursplein dat tegelijk met deze Bouwbeurs is geopend.
    

Programma dinsdag 7 februari

10.30 – 11.00 Verduurzaming van de woningbouw door voorkoming van vochtproblemen en een goede bodemafsluiter (Rondomdom)
Vele deskundigen adviseren niet hetzelfde over vochtproblemen. Kort samengevat: ‘Waar geen vocht is, kan niets roesten, schimmelen of rotten.’
Spreker: ir Rento Hermanns, heeft bijna 30 jaar op architectenbureaus gewerkt als architect projectleider. Heeft sinds ruim 4 jaar een mobiel servicepunt tot Energiebesparing en milieuvriendelijk isolatiematerialen.
11.15 – 11.45  Hoe een goede ventilatie bijdraagt aan een gezond binnenklimaat in (gerenoveerde) woningen (Zehnder Group Nederland)
Verlaging van de energielasten van woningen is een must. Maar een comfortabel en gezond binnenklimaat is minstens zo belangrijk voor bewoners. In renovatieprojecten zijn grote stappen te maken op het gebied van de haalbare kwaliteit van het binnenklimaat. De adviseurs van Zehnder Group Nederland geven aan hoe de drie componenten Energie, Comfort en Gezondheid, hand-in-hand kunnen gaan zonder in te boeten aan luchtkwaliteit. Aan de hand van een aantal internationale onderzoeksprojecten en monitoringsgegevens uit praktijksituaties worden valkuilen en succesfactoren besproken bij het creëren van een gegarandeerd goed eindresultaat.
Spreker: Bart Cremers, adviseur Kenniscentrum, Zehnder Group Nederland
Als adviseur bij het Kenniscentrum van Zehnder Group Nederland geeft Bart Cremers trainingen in de vele vormen van gebruikte technologie op het gebied van ventilatie. Hij gebruikt hierbij veelvuldig monitoring projecten, waarin bestaande ventilatie-oplossingen langdurig gemeten worden.  
12.00 – 12.30 Denken in componenten voor bestaande woningen (Aliantie + (woningbouw)
De bestaande 7,5 miljoen woningen in Nederland hebben veel overeenkomsten. Met  componentrenovatie kan anders naar de voorraad worden gekeken en anders worden nagedacht over een aanbod.
Spreker: Roel Simons – Architect en Partner BouwhulpGroep, een onafhankelijk onderzoeks-, advies- en architectenbureau dat zich richt op de bestaande woningbouw en het wonen in de 21e eeuw. De combinatie van volkshuisvesting en architectuur is hierbij het interessante raakvlak, waarbij de waarde van  het bestaande het uitgangspunt vormt voor een aanpassing nu en voor de toekomstige generatie.
12.45 – 13.15 DNA in de bouw (woningbouw)
13.30 – 14.00 Platform duurzame huisvesting (Utiliteit)
14.15 – 14.45 Waar zijn de kansrijke locaties voor woningupdates. NOM Experience (woningbouw)
Zie maandag 6 februari, 15.00 uur
 

Programma woensdag 8 februari

11.15 – 11.45 Akoestisch comfort dankzij een superstil ventilatiesysteem (Zehnder Group Nederland)
Hier worden handvatten gegeven om te komen tot een goed ontwerp voor een superstil ventilatiesysteem in een bestaande woning. Wat zijn de do’s en dont’s om een goed akoestisch comfort te realiseren voor de eindgebruiker.
Spreker: Rutger Naber, Adviseur Binnenklimaat Zehnder Group Nederland. In zijn rol als adviseur zit hij veel aan tafel bij opdrachtgevers, aannemers, en adviseurs. Hierdoor weet hij wat de uitdagingen op ventilatie en verwarming gebied zijn, van de werkvloer tot de tekentafel.
12.00 – 12.30 Betaalbaar en duurzaam renoveren in de serie van één (Aliantie + (Utiliteit)
Heeft u weleens gedroomd over een winkel waar u een hele nieuwe gevel voor uw woning kunt kopen? Een aanbod in componenten zorgt ervoor dat er ingespeeld kan worden op de individuele wensen van eigenaar/bewoners. In deze lezing wordt de grote diversiteit aan mogelijkheden van componentrenovatie getoond i.c.m. gevolgen voor de architectuur en hoe betaalbaar en duurzaam in de serie van één gerenoveerd kan worden.
Spreker: Roel Simons – Architect en Partner BouwhulpGroep. Zie dinsdag 7 februari 12.00 uur.
12.45 – 13.15 DNA in de bouw (woningbouw)
13.30 – 14.00 Platform duurzame huisvesting (Utiliteit)
14.15 – 14.45 Waar zijn de kansrijke locaties voor woningupdates. NOM Experience (woningbouw)
Zie maandag 6 februari 15.00 uur.
 

Programma donderdag 9 februari

10.30 – 11.00 Verduurzaming van de woningbouw door voorkoming van vochtproblemen en een goede bodemafsluiter (Rondomdom)    
Zie dinsdag 7 februari, 10.30 uur.
11.15 – 11.45 De mogelijkheden van decentrale ventilatie met warmteterugwinning bij renovatie (Zehnder Group Nederland)
Zie maandag 6 februari, 14.15 uur
12.00 – 12.30 Stichting Passief bouwen
12.45 – 13.15 DNA in de bouw (woningbouw)
13.30 – 14.00 Deltaplan Duurzame Renovatie (Dutch green building Council (utiliteit))  
Zie maandag 6 februari 13.30 uur.
14.15 – 14.45 Renovatie concepten voor ventilatie en verwarming (EI-EPV)
(Zehnder Group Nederland)
Zie maandag 6 februari, 11.15 uur.
15.00 – 15.30 Waar zijn de kansrijke locaties voor woningupdates. NOM Experience (woningbouw)
Zie  maandag 6 februari 15.00 uur.

Programma vrijdag 10 februari

11.15 – 11.45 Hoe een goede ventilatie bijdraagt aan een gezond binnenklimaat in (gerenoveerde) woningen (Zehnder Group Nederland)
Zie dinsdag 7 februari, 11.15 uur.
12.00 – 12.30 Duurzaamheid is meer dan energiebesparing Aliantie +
Zie dinsdag 7 februari, 12.00 uur.
12.45 – 13.15 DNA in de bouw (woningbouw)
13.30 – 14.00 Alle kantoren verplicht minimaal Energielabel C (Platform duurzame huisvesting (Utiliteit))
In 2023 moeten alle kantoren naar Energielabel C heeft de Minister aangekondigd. Wat heeft dat voor gevolgen? Wat voor kansen zijn daar voor bouwbedrijven? Hoe werkt het energielabel utiliteitsbouw eigenlijk?
Spreker: Selina Roskam, kennismakelaar duurzaam bouwen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij verbindt de vraag van de bouw- en vastgoedmarkt met de kennis die binnen RVO.nl beschikbaar is of met kennis die op de markt te vinden is.
14.15 – 14.45 Akoestisch comfort dankzij een superstil ventilatiesysteem
(Zehnder Group Nederland)
Zie woensdag 8 februari, 11.15 uur.
15.00 – 15.30 Waar zijn de kansrijke locaties voor woningupdates (NOM Experience)
Zie  maandag 6 februari 15.00 uur.